ČAS A VENKOVNÍ TEPLOTA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidla vybavená multimediální obrazovkou

Zobrazení času a venkovní teploty se nachází na multimediálním displeji 1.

Prostudujte si návod k multimediální výbavě.

Vozidla bez multimediální obrazovky

Mačkejte spínač 2, dokud se neotevře karta Vozidlo.

Opakovaně mačkejte ovladač 3 nebo 4 a nastavte hodiny 6.

Stiskněte a podržte spínač 5 „OK“, dokud zobrazení času nepřestane blikat.

Nastavte hodinu pomocí ovládacího prvku 3 nebo 4, potom vyčkejte tři sekundy: minuty začnou blikat.

Nastavte minuty pomocí ovládacího prvku 3 nebo 4, potom vyčkejte tři sekundy: blikání přestane a nastavení času je dokončeno.

Ukazatel venkovní teploty

Poznámka:

Pokud je venkovní teplota v rozmezí −3 °C až +3 °C, symboly °C blikají (signalizace nebezpečí námrazy).

V případě přerušení elektrického napájení (odpojený akumulátor, přerušený kabel napájení atd.) se, podle typu vozidla, správný čas znovu automaticky nastaví několik minut poté, co bude systém schopen přijímat informace GPS.

Ukazatel venkovní teploty

Tvorba námrazy je spojena s klimatickými vlivy, místní vlhkostí a teplotou, indikace venkovní teploty nemůže samotná stačit pro zjištění námrazy.

OSOBNÍ NASTAVENÍ VOZIDLA

PŘIZPŮSOBENÍ OSVĚTLENÍ VNITŘNÍHO PROSTORU