Zpět na seznam

ZVUKOVÁ A SVĚTELNÁ SIGNALIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Houkačka

Stiskněte výplň volantu A.

Světelná signalizace

Pro zapnutí světelné signalizace potáhněte za páčku 1 směrem k sobě.

Směrová světla

Pohněte páčkou 1 v rovině volantu a ve směru, ve kterém budete otáčet volantem.

Impulsní režim

Během jízdy může být otáčení volantem nedostačující pro automatické navrácení páčky do její výchozí polohy.

V takovém případě posuňte páčku 1 do střední polohy, a potom ji pusťte: páčka se vrátí do výchozí polohy a směrové světlo třikrát zabliká.

é Obrysová světla

Stiskněte spínač 2.

Toto zařízení současně aktivuje všechna čtyři směrová světla a boční blikače. Smí se používat pouze v případě nebezpečí, abyste upozornili ostatní motoristy, že musíte zastavit na nezvyklém nebo dokonce zakázaném místě nebo za mimořádných podmínek pro řízení či provoz.

Podle vybavení vozidla se mohou v případě prudkého zpomalení automaticky rozsvítit nouzová světla. Můžete je vypnout jediným stiskem spínače 2.