Zpět na seznam

ZADNÍ OPĚRKA HLAVY

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Užitná poloha

Pro použití v horní poloze zvedněte opěrku hlavy na maximum. Ujistěte se, že je správně zajištěno.

Sklopená poloha

Stiskněte tlačítko A a spusťte opěrku hlavy zcela dolů.

Poloha opěrky hlavy při úplném spuštění je úložná: nesmí být použita, pokud na místě sedí spolujezdec.

Odstranění opěrky hlavy

Zvedněte opěrku hlavy do maximální výšky a potom zmáčkněte tlačítko A a opěrku sejměte.

Nasazení opěrky hlavy

Vložte tyčky do otvorů, zasuňte opěrku až do zablokování v horní poloze pro používání. Ujistěte se, že je správně zajištěno.

Protože je opěrka hlavy bezpečnostní prvek, dohlédněte na její přítomnost a správné umístění: Horní část hlavové opěrky musí být co nejblíže temeni hlavy.