Zpět na seznam

ZADNÍ KRYCÍ DESKA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Demontáž

- Spusťte dolů zadní hlavové opěrky;

- sejměte oba provázky 1 dveří zavazadlového prostoru;

- Zdvihněte desku 2 do střední výšky a odepněte ji (pohyb A).

- zatlačte krycí desku směrem dovnitř (pohyb B) a otočte ji;

- přitáhněte krycí desku směrem k sobě.

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

Verze firemní

Odepněte upevnění 3 na každé straně odkládací plochy a poté ji vytáhněte zadními dveřmi.

Při instalaci postupujte v opačném pořadí než při odstranění.

Na odkládací plochu nepokládejte těžké nebo tvrdé předměty. V případě prudkého brzdění nebo nehody by mohly představovat nebezpečí pro osoby sedící ve vozidle.