Zpět na seznam

ZADNÍ A BOČNÍ SVĚTLA: výměna žárovek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pětidveřová verze

Obrysová/brzdová světla a směrová světla

Otevřete dveře zavazadlového prostoru, odšroubujte šrouby 1.

Pro uvolnění bloku světel nejprve dostatečně odtáhněte vnější stranu (pohyb A), abyste uvolnili příchytku 3, a potom zatáhněte za blok světel směrem dozadu (pohyb B).

Vymontujte objímku žárovky, přičemž opatrně uvolněte spony 4, lehce nadzdvihněte objímku a potom uvolněte sponu 2.

Vyměňte žárovku.

Zamontujte zpátky objímku a zatlačte blok na doraz, dokud nezapadne do svého uložení.

Ověřte, zda je světlo správně zajištěno.

Zašroubujte šroub 1.

5 Obrysové a brzdové světlo

Typ žárovky: P21/5W.

6 Směrová světla

Typ žárovky: PY21W.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

V souladu s platnou legislativou nebo čistě z opatrnosti si u svého zástupce značky opatřete náhradní sadu žárovek a pojistek.

Pětidveřová verze

(Podle typu vozidla)

Obrysové/brzdové světlo 8

Obraťte se na značkový servis.

Směrová světla

Otevřete dveře zavazadlového prostoru, odšroubujte šrouby 7.

Chcete-li uvolnit blok světel, odtáhněte je nejprve k vnější straně (pohyb A) dostatečně daleko na to, aby se uvolnily spony 9, a poté zatáhněte za blok světel směrem dozadu (pohyb B).

Vyměňte žárovku.

Ověřte, zda je světlo správně zajištěno.

Zašroubujte šroub 1.

10 Směrová světla

Typ žárovky: PY21W.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

V souladu s platnou legislativou nebo čistě z opatrnosti si u svého zástupce značky opatřete náhradní sadu žárovek a pojistek.

Verze kombi

Obrysová/brzdová světla a směrová světla

Pro přístup k matici 11 odepněte kryt.

Odšroubujte matici 5.

Vyšroubujte šrouby 12.

Zatáhněte za blok světel směrem dozadu (pohyb C).

Vymontujte objímku žárovky, přičemž opatrně uvolněte spony 13, a objímku lehce vytáhněte.

Vyměňte žárovku.

Zamontujte zpátky objímku a zatlačte blok na doraz, dokud nezapadne do svého uložení.

Ověřte, zda je světlo správně zajištěno.

Zašroubujte šrouby 12 a matici 11.

Připněte kryt zpět.

14 Obrysové a brzdové světlo

Typ žárovky: P21/5W.

15 Směrová světla

Typ žárovky: PY21W.

Pětidveřová verze a verze kombi

Mlhová světla a couvací světla 16

Otevřete dveře zavazadlového prostoru.

Odepněte kryt 17 a sejměte jej.

Otáčejte objímkou žárovky 18 proti směru hodinových ručiček a vyměňte žárovku.

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

Když bude žárovka vyměněna, dohlédněte na správné umístění krytu 17.

Couvací světlo

Typ žárovky: H21W.

Zadní mlhové světlo

Typ žárovky: H21W.

Mlhová světla 19 a couvací světla 20

(Podle typu vozidla)

Otevřete dveře zavazadlového prostoru.

Poznámka: U některých vozidel jsou mlhová a couvací světla umístěna opačně.

Odepněte kryt 21 a sejměte jej.

Otáčejte objímkou žárovky 22 proti směru hodinových ručiček a vyměňte žárovku.

Při zpětné montáži postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

Když bude žárovka vyměněna, dohlédněte na správné umístění krytu 21.

Couvací světlo

Typ žárovky: H21W.

Zadní mlhové světlo

Typ žárovky: H21W.

Třetí brzdové světlo 23

Obraťte se na značkový servis.

Osvětlení státní poznávací značky 24

- Odepněte svítidlo stisknutím jazýčku 25;

- Demontujte víko svítidla, abyste získali přístup k žárovce.

Typ žárovky: W5W.

Boční blikače se žárovkami 26

- Vyklopte blikač 26 (pomocí nástroje typu plochého šroubováku přiloženého k D, aby se blikač naklonil směrem k přední části vozidla);

- Otočte držákem žárovek o čtvrtinu otáčky a vyjměte žárovku.

Typ žárovky: WY5W.

Boční blikače LED

(Podle typu vozidla)

Obraťte se na značkový servis.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.