Zpět na seznam

VÝMĚNA KOLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Vozidla vybavená zvedákem a klíčem kol

V případě potřeby demontujte ozdobný kryt.

Povolte šrouby kola pomocí klíče na kola 1. Umístěte jej tak, abyste mohli tlačit shora.

Začněte tím, že našroubujete zvedák 2 ručně a umístěte jeho hlavici pod nosný plech co nejblíže k opravovanému kolu. Toto místo je označeno šipkou 3.

Pokračujte ve šroubování do správného umístění paty zvedáku (musí být umístěna pod vozidlo a srovnána kolmo s hlavou zvedáku).

Několikrát otočte klikou, abyste zvedli kolo nad zem.

Demontujte šrouby a odstraňte kolo.

Nasaďte rezervní kolo na náboj kola a natočte je tak, aby se upevňovací otvory kola a náboje kryly.

Utáhněte šrouby a ujistěte se, že je kolo správně umístěno na náboji.

Spusťte zvedák.

Jakmile je kolo na zemi, šrouby silně dotáhněte a nechte si co nejdříve zkontrolovat jejich utažení a tlak v rezervní pneumatice.

Vozidlo vybavené upozorněním na pokles tlaku vzduchu v pneumatikách

Nejsou-li pneumatiky dostatečně nahuštěné (defekt, nízký tlak, atd.), rozsvítí se kontrolka na přístrojové desce. Viz „Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

Spusťte nouzový signál.

Zaparkujte vozidlo do dostatečné vzdálenosti od provozu na odolném, vodorovném a nekluzkém povrchu.

Zatáhněte ruční brzdu a zařaďte rychlost (první rychlostní stupeň nebo zpětný chod nebo polohu P u automatických převodovek).

Nechte z vozidla vystoupit všechny osoby a dohlédněte, aby se nacházely v dostatečné vzdálenosti od oblasti silničního provozu.

Pokud vozidlo není vybaveno zvedákem ani klíčem na kola apod., můžete si toto nářadí obstarat u zástupce značky.

V případě parkování na krajnici je nutné upozornit ostatní účastníky silničního provozu o přítomnosti Vašeho odstaveného vozidla pomocí signalizačního trojúhelníku nebo dalšího vybavení předepsaného místní legislativou v zemi, v níž se nacházíte.

V případě defektu vadné kolo co nejrychleji vyměňte.

Pneumatika, u které došlo k defektu, musí být vždy zkontrolována (a případně opravena) odborníkem.

Nenechávejte nářadí jen tak ledabyle ve vozidle: riziko vymrštění v případě brzdění. Po použití dbejte na to, abyste nářadí správně uložili zpět do držáku a ten potom správně uložte na místo: riziko zranění.

Pokud jsou s rezervním kolem dodávány šrouby, používejte tyto šrouby jen na rezervní kolo.

Zvedák je určen výhradně k výměně kola. V žádném případě jej nepoužívejte pro provádění opravy nebo pro získání přístupu pod vozidlo.