Zpět na seznam

VĚTRACÍ OTVORY, VÝSTUPY VZDUCHU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Střední větrací otvory

Průtok vzduchu

Pohybujte kolečkem 9 (za pevnou polohu).

Nahoru: maximální otevření.

Dolů: zavření.

Nasměrování

Běžce 10 uveďte do požadované polohy.

Boční větrací otvory

Průtok vzduchu

Pro otevření větracího otvoru 11 otvor stiskněte (v bodě 12) podle požadovaného otevření.

Nasměrování

Pro nasměrování proudu vzduchu otáčejte bočním větracím otvorem 11.

K odstraňování nepříjemných pachů ve vozidle používejte výhradně systémy, které jsou k tomu určené. Obraťte se na značkový servis.

Do ventilačního okruhu vozidla nic nevkládejte (například v případě nepříjemných pachů apod.).

Nebezpečí snížení funkčnosti nebo požáru.