Zpět na seznam

TLAKY VZDUCHU V PNEUMATIKÁCH

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Etiketa A

Pro její přečtení otevřete dveře řidiče.

Tlak vzduchu v pneumatikách se kontroluje na studených pneumatikách.

V případě, že nelze provést kontrolu tlaku na studených pneumatikách, je třeba kontrolní tlaky zvýšit o 0,20,3 baru (nebo 3 PSI). Ze zahřátých pneumatik nikdy nevypouštějte vzduch.

Vozidlo vybavené upozorněním na pokles tlaku vzduchu v pneumatikách

Nejsou-li pneumatiky dostatečně nahuštěné (defekt, nízký tlak atd.), rozsvítí se kontrolka na přístrojové desce. Viz „Upozornění na pokles tlaku v pneumatikách“ v kapitole 2.

B : rozměr pneumatik, kterými je vozidlo vybaveno.

C: stanovená rychlost jízdy.

D : tlak doporučený pro optimalizaci spotřeby paliva.

Poznámka: jízdní komfort tím může být zhoršen.

E: husticí tlak v předních pneumatikách.

F: husticí tlak v zadních pneumatikách.

G: husticí tlak pro rezervní kolo.

Bezpečnost pneumatik a montáž sněhových řetězů: Přejděte na odstavec „Pneumatiky“ v kapitole 5, v níž naleznete informace o podmínkách údržby a, podle typu vozidla, i informace o podmínkách montáže sněhových řetězů.

Zvláštnosti pro použití vozidla při plném zatížení (maximální přípustné hmotnosti při zatížení) a tažení přívěsu: maximální rychlost musí být omezena na 100 km/h a tlak v pneumatikách zvýšen o 0,2 baru.

Přejděte na kapitolu 6, odstavec „Hmotnosti“.

Nebezpečí prasknutí pneumatiky.

Pro vaši bezpečnost a dodržování platných předpisů.

Při výměně pneumatik mohou být na vozidlo montovány pouze pneumatiky stejné značky, rozměru, typu a struktury na stejnou nápravu.

Musí: Buď mít kapacitu zatížení a kapacitu rychlosti minimálně shodnou s originálními pneumatikami, nebo musí odpovídat pneumatikám předepsaným zástupcem značky.

Nerespektování těchto pokynů může ohrozit vaši bezpečnost nebo porušit konformitu vašeho vozidla.

Nebezpečí ztráty kontroly nad vozidlem.