Zpět na seznam

REGULÁTOR RYCHLOSTI

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Regulátor rychlosti je funkce, pomocí které můžete udržet jízdní rychlost na Vámi zvolené konstantní úrovni, která se nazývá regulovaná rychlost.

Tato regulovaná rychlost je plynule nastavitelná od rychlosti 30 km/h.

Funkce regulátoru rychlosti nepůsobí nijak na brzdný systém.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce nemůže nahradit řidiče.

Nemůže však v žádném případě nahradit zodpovědnost za dodržení povolené rychlosti ani vést ke snížení bdělosti řidiče (buďte za všech okolností připraveni brzdit), natož nahradit zodpovědnost řidiče.

Regulátor rychlosti nesmí být používán, pokud je velký provoz, na křivolaké nebo namrzlé vozovce (námraza, mokrá vozovka, štěrk) a za nepříznivého počasí (mlha, déšť, boční vítr atd.).

Hrozí nebezpečí nehody.

Ovládání

1 Hlavní spínač pro zapnutí a vypnutí.

2 Aktivace, uložení do paměti a vzestupná změna regulované rychlosti (+).

3 Snížení regulované rychlosti (-).

4 Aktivace s vyvoláním regulované rychlosti z paměti (R).

5 Přechod funkce do pohotovostního režimu (s uložením regulované rychlosti do paměti) (O).

Zapnutí

Stiskněte spínač 1 na straně .

Kontrolka 7 se rozsvítí zeleně a na ovládacím panelu se objeví zpráva „CRUISE CONTROL“, doprovázená čárkami, což udává, že funkce regulátoru je funkční a čeká na uložení regulované rychlosti.

Nastavení regulace rychlosti

Při stabilizované rychlosti (vyšší než přibližně 30 km/h) stiskněte spínač 2 (+): funkce je aktivována a aktuální rychlost uložena do paměti.

Regulovaná rychlost nahradí čárky a je potvrzena rozsvícením zelené kontrolky 6 spolu s kontrolkou 7.

Způsob jízdy

Jakmile je jedna regulovaná rychlost uložena do paměti a regulace je aktivována, můžete sundat nohu z plynu.

Změna regulované rychlosti

Regulovanou rychlost můžete měnit postupnými stisknutími:

- spínače 2 (+) pro zvýšení rychlosti,

- spínače 3 (-) pro snížení rychlosti.

Překročení regulované rychlosti

Sešlápnutím pedálu akcelerace můžete v naléhavých případech regulovanou rychlost kdykoliv překročit. Během překročení omezené rychlosti na přístrojové desce bliká hodnota regulované rychlosti.

Poté uvolněte pedál akcelerace: po několika vteřinách vozidlo opět přejde do původní regulované rychlosti.

Neschopnost systému dodržet regulovanou rychlost

V případě výrazného klesání nemůže systém regulovanou rychlost nadále udržet: uložená rychlost bliká na ovládacím panelu, abyste o tom byli informováni.

V každém případě musíte mít i tak nohy stále poblíž pedálů a být stále připraveni reagovat na případné nouzové situace.

Změna regulované rychlosti

Regulovanou rychlost můžete měnit postupnými stisknutími:

- spínače 2 (+) pro zvýšení rychlosti,

- spínače 3 (-) pro snížení rychlosti.

Funkce regulátoru rychlosti nepůsobí nijak na brzdný systém.

Překročení regulované rychlosti

Sešlápnutím pedálu akcelerace můžete v naléhavých případech regulovanou rychlost kdykoliv překročit. Během překročení omezené rychlosti na přístrojové desce bliká hodnota regulované rychlosti.

Poté uvolněte pedál akcelerace: po několika vteřinách vozidlo opět přejde do původní regulované rychlosti.

Neschopnost systému dodržet regulovanou rychlost

V případě výrazného klesání nemůže systém regulovanou rychlost nadále udržet: uložená rychlost bliká na ovládacím panelu, abyste o tom byli informováni.

Vypnutí funkce

Funkce je uvedena do pohotovostního režimu, pokud stisknete:

- spínač 5 (O);

- sešlápnutím brzdového pedálu,

- sešlápnutím spojkového pedálu nebo zařazením neutrálu u vozidel s automatickou převodovkou.

Ve všech těchto třech případech zůstává regulovaná rychlost uložena do paměti a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „V PAMETI“.

Pohotovostní režim je potvrzen zhasnutím kontrolky .

Vyvolání regulované rychlosti

Je-li rychlost uložena do paměti, je možné ji vyvolat, pak máte jistotu, že je přizpůsobena podmínkám provozu (provoz, stav vozovky, meteorologické podmínky,…). Stiskněte spínač 4 (R), pokud je rychlost vozidla vyšší než 30 km/h.

Při vyvolání rychlosti uložené do paměti je aktivace regulátoru potvrzena rozsvícením kontrolky .

Poznámka: je-li předtím uložená rychlost podstatně vyšší než rychlost aktuální, vozidlo prudce zrychlí až k této hranici.

Je-li omezovač v pohotovostním režimu, stisknutí spínače 2 (+) znovu aktivuje funkci, aniž by byla brána v úvahu rychlost uložená do paměti: zaznamenána je rychlost, kterou vozidlo právě jede.

Vypnutí funkce

Funkce regulátoru rychlosti je přerušena, stisknete-li spínač 1, v tomto případě již není v paměti uložena rychlost. Zhasnutí zelených kontrolek a na přístrojové desce vypnutí funkce potvrzuje.

Pozastavení nebo vypnutí funkce regulátoru rychlosti nezpůsobí rychlé snížení rychlosti: je potřeba sešlápnout brzdový pedál.