Zpět na seznam

PŘIHRÁDKY V ZAVAZADLOVÉM PROSTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pohyblivá podlaha

Pokud je jí vozidlo vybaveno, usnadňuje nakládku.

Poznámka: Otevřete kryt 3, abyste se dostali k oku ISOFIX a/nebo k oku pro síťku na dně zavazadlového prostoru.

Uložení pohyblivé podlahy

- Sklopte část 1 na část 2.

- Nadzvedněte celek a opřete jej o zadní lavici.

- Zatlačte západku 5, abyste zajistili pohyblivou podlahu ve složené poloze.

Rozložení pohyblivé podlahy

- Sklopte část 1 na část 2.

- Celek roztáhněte.

Umístění pohyblivé podlahy

Umístěte ji do zavazadlového prostoru podle kluznic 6.

Háček na upevnění tašky 4

Maximální zatížení háčku: 5 kg.

Přípustné zatížení pohyblivé podlahy: rovnoměrně rozložených 100 kg.