Zpět na seznam

PŘEDNÍ SVĚTLOMETY: výměna žárovek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Halogenová přední mlhová světla 1

(podle typu vozidla)

Protože je nezbytné demontovat přední nárazník, obraťte se na značkový servis.

Typ žárovky: H11L nebo H11L+ nebo H16.

Denní a obrysová světla 2

(podle typu vozidla)

Obraťte se na značkový servis.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Směrové světlo

Otočte objímku 3 o čtvrtinu otáčky a vyjměte žárovku.

Typ žárovky: PY24W.

Pro montáži žárovky zkontrolujte správné a pevné nasazení světla.

Tlumené světlo s halogenovou žárovkou

(Podle typu vozidla)

Demontujte kryt A, abyste viděli na objímku žárovky.

Pro výměnu žárovky:

- sejměte kryt B;

- odpojte kabely 4;

- odepněte pružinu 5 a vyjměte žárovku.

Typ žárovky: H7

Dálkové světlo s halogenovou žárovkou

(Podle typu vozidla)

Pro výměnu žárovky:

- sejměte kryt C;

- odpojte kabely 6;

- odepněte pružinu 7 a vyjměte žárovku.

Typ žárovky: H1

Používejte bezpodmínečně žárovky anti U.V. 55W, aby nedocházelo k poškozování plastového skla světlometů.

Nedotýkejte se skla žárovky. Žárovku držte za patici.

Když bude žárovka vyměněna, dohlédněte na správné umístění krytu.

Podle místních zákonů nebo z preventivních důvodů si u zástupce značky opatřete záchrannou krabičku, obsahující sadu žárovek a sadu pojistek.

Jakýkoliv zásah (nebo úpravu) na elektrickém obvodu může provádět pouze značkový servis, který je vybaven součástmi nezbytnými pro provedení zásahu, protože nesprávné zapojení by mohlo vést k poškození elektrické instalace (kabeláže, součástí, zvláště pak alternátoru).

LED denní světla / obrysová světla / tlumená světla / dálková světla 8

(podle typu vozidla)

Obraťte se na značkový servis.

LED přední mlhová světla / světla do zatáčky 9

(podle typu vozidla)

Obraťte se na značkový servis.

Přídavné světlomety

Pokud si budete přát vybavit vozidlo „mlhovými“ světlomety, obraťte se na značkový servis.

Jakýkoliv zásah (nebo úpravu) na elektrickém obvodu může provádět pouze značkový servis, který je vybaven součástmi nezbytnými pro provedení zásahu, protože nesprávné zapojení by mohlo vést k poškození elektrické instalace (kabeláže, součástí, zvláště pak alternátoru).