Zpět na seznam

POMOCNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkční princip

Ultrazvukové snímače umístěné v nárazníku vozidla „měří“ vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Toto měření je signalizováno zvukovými signály, jejichž frekvence stoupá s přiblížením se k překážce a které přejdou v souvislý zvuk, jakmile se překážka nachází přibližně 20 nebo 30 centimetrů od vozidla.

Systém rozpoznává překážky vpředu, vzadu a na bočních stranách vozidla.

Pomocný parkovací systém je aktivován, pouze když vozidlo jede rychlostí nižší než přibližně 10 km/h.

Zvláštnosti

Dohlédněte na to, aby ultrazvukové detektory označené šipkami 1 nebyly zakryty (zaneseny nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Tato funkce je pouze doplňkovou pomůckou, která prostřednictvím zvukových signálů indikuje při parkovacím manévru vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Nemůže tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče při manévru.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan pod.).

Poznámka: Displej 2 zobrazuje okolí vozidla a vydává zvukové signály.

Je nutné ujet několik metrů vpřed, aby se aktivovala boční detekce.

Pokud mají všechny oblasti šedý podklad, na veškeré kontury vozidla dohlíží:

- A: probíhá analýza okolí vozidla;

- B: probíhá analýza aktuálního okolí vozidla.

Úkon

Je rozpoznána většina předmětů v blízkosti vozidla vpředu, vzadu a po jeho stranách.

Podle vzdálenosti od překážky bude frekvence zvukového signálu stále vyšší směrem k překážce, až zhruba 20 cm pro překážku na boční straně a 30 cm pro překážku vpředu nebo vzadu přejde v souvislý tón. Na displeji se budou zobrazovat zelené, oranžové a červené oblasti C.

Detekce překážek na boku

Podle natočení kol systém určuje dráhu vozidla a upozorní vás na případné nebezpečí srážky s překážkou 3 nacházející se na boku vozidla.

Pokud je rozpoznána překážka na boku:

- existuje-li nebezpečí srážky, rozezní se zvukové signály s vzestupnou frekvencí, jak se vozidlo přibližuje k překážce, až se nakonec ozve souvislý tón. Na displeji se budou zobrazovat zelené, oranžové a červené oblasti D;

- pokud žádné nebezpečí srážky nehrozí, neozve se při přiblížení k překážce žádný signál. Na displeji se budou zobrazovat zelené, oranžové a červené šrafované oblasti D.

Poznámka: V případě změny trasy během manévru může být nebezpečí srážky s překážkou oznámeno opožděně.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformací zadní nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Nastavení hlasitosti pomocného parkovacího systému

U některých vozidel můžete nastavit určité parametry pomocí multifunkčního displeje 4. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení

Deaktivace systému

Pro dezaktivaci systému stiskněte spínač 5.

Kontrolka vestavěná ve spínači se rozsvítí, abyste byli uvědoměni, že je systém dezaktivován.

Nové stisknutí systém opět aktivuje a kontrolka zhasne.

U některých vozidel můžete parkovacího asistenta deaktivovat na multifunkčním displeji. Podrobné informace naleznete v uživatelské příručce zařízení

Funkční porucha

U některých vozidel platí, že jakmile systém zjistí závadu určité funkce, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolovat park. asistent“, rozsvítí se kontrolka © a cca na 5 vteřin zazní zvukový signál. Obraťte se na značkový servis.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformací zadní nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.