Zpět na seznam

OZDOBNÝ KRYT - KOLO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Demontujte jej pomocí klíče na ozdobné kryty 1 (je umístěn v bloku nářadí) tak, že zasunete háček do příslušného otvoru v blízkosti ventilu 2.

Při zpětné instalaci jej orientujte podle ventilu 2. Zatlačte upevňovací háčky, přičemž začněte stranou ventilu A, pokračujte BC a skončete stranou protilehlou ventilu D.

Nenechávejte nářadí jen tak ledabyle ve vozidle: riziko vymrštění v případě brzdění. Po použití dbejte na to, abyste nářadí správně uložili zpět do držáku a ten potom správně uložte na místo: riziko zranění.