Zpět na seznam

OVLÁDÁNÍ OKEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tyto systémy fungují při zapnutém zapalování, nebo při vypnutém zapalování až do otevření dveří řidiče (s omezením cca 3 minut).

Elektrické ovládání oken

Stiskněte nebo potáhněte spínač některého skla pro jeho spuštění nebo vytažení do požadované polohy: zadní skla nelze spustit úplně.

Z místa řidiče pomocí spínače ovládáte:

1 stranu řidiče,

2 stranu předního spolujezdce,

3 a 5 strany zadních spolujezdců.

Z míst spolujezdců použijte spínač 6.

Zodpovědnost řidiče

Nikdy neopouštějte vozidlo, pokud uvnitř zůstává karta nebo klíče RENAULT, a nikdy nenechávejte ve vozidle dítě, nesamostatného dospělého nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

To by totiž mohlo vystavit nebezpečí sebe nebo další osoby spuštěním motoru a aktivací zařízení jako např. ovládání oken nebo zamykání dveří.

V případě přiskřípnutí některé části těla změňte co nejdřív směr pohybu skla okna stisknutím příslušného spínače.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Nedopusťte, aby se o pootevřené okno opřel nějaký předmět, hrozí nebezpečí poškození spouštěče skla.

Bezpečnost spolujezdců

Řidič může zakázat funkci ovládání oken stisknutím spínače 4. Na přístrojové desce se zobrazí potvrzující zpráva.

Impulzní režim

Podle typu vozidla se tento režim přidá k funkci elektrického ovládání oken popsané výše. Je jím vybaveno pouze přední okno řidiče.

Stiskněte nebo potáhněte zcela a krátce spínač 1: okno se úplně otevře nebo zavře. Další stisknutí spínače pohyb skla zastaví.

Poznámka: Pokud se sklo u dveří řidiče na konci zdvihu setká s odporem (např. větev stromu apod.), zastaví se a následně se o několik centimetrů pootevře.

Provozní závady

V případě nefunkčnosti zavírání některého okna přejde systém do neimpulzního režimu: povytáhněte příslušný spínač tolikrát, kolikrát bude třeba, až do zavření okna (okno se zavírá po krocích), a následně držte spínač (stále na straně pro zavření) po dobu jedné sekundy, načež sklo posuňte zcela dolů a poté zcela nahoru. Tím se systém znovu inicializuje.

V případě potřeby se obraťte na svůj značkový servis.

Mechanické ovládání oken

Otáčejte kličkou 7.

Při zavírání okna se ujistěte, že z vozidla nevyčnívá žádná část těla (ruka, paže atd.).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.