Zpět na seznam

MANUÁLNÍ KLIMATIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání

1 Nastavení teploty vzduchu

2 Nastavení rychlosti ventilace.

3 Klimatizace

4 Rozvod vzduchu v kabině vozidla

5 Odmrazování/odmlžování zadního okna a, podle typu vozidla, zpětných zrcátek

6 Recyklace vzduchu.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

(podle typu vozidla)

Tlačítko 3 umožňuje povolit zapnutí (kontrolka rozsvícená) nebo vypnutí (kontrolka zhasnutá) fungování klimatizace.

Zapnutí nemůže být provedeno, pokud je ovladač 2 v poloze OFF.

Použití klimatizace umožní:

- snížit teplotu uvnitř vozidla;

- rychle odstranit zamlžení skel.

Rozvod vzduchu v kabině

Existuje pět možností rozvodu vzduchu. Otáčením ovladače 4 zvolte požadovaný rozvod.

W Celý tok vzduchu je pak směrován do štěrbin pro odmlžování předního skla a oken předních dveří.

i Proud vzduchu je rozdělen mezi všechny větrací otvory, štěrbiny pro odmlžování předních bočních oken, štěrbiny pro odmlžování předního skla a prostory pro nohy.

ó Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

G Proud vzduchu je směřován k výdechům ventilace v palubní desce, k nohám osob na předních místech a u některých vozidel i k nohám osob sedících na místech druhé řady.

J Proud vzduchu je směrován do větracích otvorů palubní desky.

Zapnutí recirkulace vzduchu

Stiskněte tlačítko 6: Zabudovaná kontrolka se rozsvítí. V této poloze je vzduch uvnitř vozu recirkulován bez přívodu vnějšího vzduchu.

Recyklace vzduchu umožňuje:

- izolovat vnější prostředí (při jízdě v oblasti se znečištěným vzduchem apod.),

- rychleji ochladit teplotu v kabině.

Nastavení rychlosti ventilace

Pohněte ovladačem 2. Čím víc je ovládání napravo, tím vyšší je množství vháněného vzduchu. Pokud chcete uzavřít přívod vzduchu, otočte ovladač 2 do polohy „OFF“.

Systém je vypnutý: Rychlost větrání vzduchu v kabině vozidla je nulová (vozidlo stojí), za jízdy můžete pociťovat mírný průtok vzduchu.

D rychlé odmlžení

Uveďte ovládání 124 do poloh W:

- vnější vzduch,

- maximální teplota.

- odmlžování.

Regulace teploty vzduchu

Otočte ovladačem 1 podle požadované teploty. Čím více je jezdec v červené oblasti, tím bude teplota vyšší.

Při dlouhodobém použití klimatizace můžete pocítit chlad. Pro zvýšení teploty otočte ovladač 1 doprava.

Odmrazování a odmlžování zadního okna

Při běžícím motoru stiskněte tlačítko 5. Provozní kontrolka se rozsvítí.

Tato funkce umožňuje rychlé elektrické odmlžení zadního okna a elektricky odmrazovaných zpětných zrcátek (u vozidel, která jsou jimi vybavena).

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte tlačítko 5.

Při poruše se odmlžování automaticky vypne.

Dlouhodobé použití recirkulace vzduchu může vést k zamlžení bočních oken a předního skla a ke vzniku nepříjemných pachů způsobených neobnovováním vzduchu uvnitř vozidla. Jakmile již není recirkulace vzduchu potřeba, doporučujeme přejít na normální fungování (vnější vzduch) opětovným stisknutím tlačítka 6.

Použitím poloh W a i zabráníte spuštění recirkulace vzduchu, aby se vyloučila jakákoliv možnost zamlžení čelního skla, a spustíte klimatizaci. Kontrolka integrovaná v tlačítku 3 se nerozsvítí.