Zpět na seznam

KLIMATIZACE: informace a pokyny k použití

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pokyny pro použití

V některých případech (vypnutí klimatizace, recyklace vzduchu aktivována, rychlost větrání nulová nebo nízká) můžete zjistit výskyt zamlžení na oknech a na čelním skle vozidla.

V případě zamlžení použijte funkci „jasné vidění“, tím ho odstraníte a poté použijte klimatizaci v automatickém režimu, abyste předešli jeho vytváření.

Spotřeba

Je normální, že se při provozu klimatizace zvýší spotřeba paliva (především v městském provozu).

U vozidel s klimatizací bez automatického režimu systém vypněte, pokud jej již nepoužíváte.

Rady pro snížení spotřeby a ochranu životního prostředí:

Při jízdě mějte otevřené větrací otvory a zavřená okna.

Pokud vozidlo zůstalo zaparkované na přímém slunci nebo na velmi teplém místě, nejdřív na chvíli vyvětrejte a až poté spusťte motor.

Údržba

Interval pro kontroly naleznete v servisní knížce k vozidlu.

Provozní závady

V případě provozní poruchy se vždy obracejte na značkový servis.

- Snížení výkonu odmrazování, odmlžování nebo klimatizace.

Může to být způsobeno zanesením filtru vnitřního prostoru.

- Vzduch není ochlazován.

Zkontrolujte správné nastavení ovladačů a dobrý stav pojistek. V opačném případě vypněte systém.

Přítomnost vody pod vozidlem

Po dlouhodobém použití klimatizace je normální, že pod vozidlem zjistíte přítomnost vody, která je produktem kondenzace.

Vozidla vybavená režimem ECO: po aktivaci může režim ECO snížit výkon klimatizace. Přejděte na odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda eko“ v kapitole 2.

Do ventilačního okruhu vozidla nic nevkládejte (například v případě nepříjemných pachů apod.).

Nebezpečí snížení funkčnosti nebo požáru.

Klimatizaci spouštějte pravidelně i v chladném počasí, minimálně na zhruba 5 minut měsíčně.

Neotevírejte okruh chladicího média. Vystavili byste se tak nebezpečí pro Vaše oči a kůži.

Chladicí okruh klimatizace může obsahovat fluorované skleníkové plyny.

U některých vozidel naleznete na etiketě A nalepené v motorovém prostoru následující informace.

Přítomnost a umístění těchto informací na etiketě A závisí na typu vozidla.

Ñ Typ chladicí kapaliny

Typ oleje v okruhu klimatizace

Hořlavý produkt

Viz příručku řidiče.

Údržba

Množství chladicí kapaliny ve vozidle

x,xxx kg

Potenciál globálního oteplování (ekvivalent CO2)

PGO xxxxx

Množství - hmotnost a ekvivalent CO2

Odp. CO2 x,xx t

Neotevírejte chladicí okruh klimatizace. Vystavili byste se tak nebezpečí pro Vaše oči a kůži.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).