Zpět na seznam

DOPORUČENÍ STYLU JÍZDY, JÍZDA ECO

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spotřeba paliva je homologována podle standardní a předepsané metody. Je identická u vozidel všech výrobců a umožňuje porovnávat vozidla mezi sebou. Spotřeba při skutečném používání závisí na podmínkách používání vozidla, na výbavě a na stylu jízdy. Chcete-li optimalizovat spotřebu paliva, přečtěte si následující rady.

Podle typu vozidla máte k dispozici různé funkce, které Vám pomohou snížit spotřebu paliva:

- otáčkoměr;

- ukazatel změny rychlosti;

- ukazatel stylu jízdy;

- bilance trasy a doporučení eko přes multimediální displej;

- režim ECO se aktivuje tlačítkem ECO;

- Stop and Start (viz informace o možnosti „funkce Stop and Start“ v části 2).

Pokud je jím vozidlo vybaveno, doplňuje navigační systém tyto informace.

Ukazatel změny rychlosti 1

Kontrolka na přístrojové desce Vás informuje o nejlepším okamžiku pro zařazení vyšší nebo nižší rychlosti z hlediska optimální spotřeby paliva:

Š zařaďte vyšší rychlostní stupeň;

zařaďte nižší stupeň.

Ukazatel stylu jízdy 2

Informuje Vás v reálném čase o stylu jízdy. Upozorní Vás prostřednictvím barvy kontrolky 2.

- Zelená: hospodárná a plynulá jízda;

- Žlutá: nepříliš plynulá jízda;

- Oranžová: příliš dynamická jízda.

Chcete-li aktivovat/deaktivovat ukazatel stylu jízdy, přečtěte si pokyny k multimediálnímu systému.

Bilance trasy

Při vypnutí motoru umožňuje nápis „Bilance trasy“ na obrazovce 3 prohlédnout si informace ohledně Vaší poslední cesty.

Indikuje:

- průměrnou spotřebu;

- počet ujetých kilometrů;

- počet získaných kilometrů.

Zobrazí se celkové hodnocení od 0 do 100 umožňující vyhodnotit Váš styl řízení z hlediska úspory paliva. Čím vyšší je hodnocení, tím nižší je spotřeba paliva.

Doporučení týkající se spotřeby paliva máte k dispozici za účelem zlepšení stylu jízdy.

Uložení oblíbených tras Vám umožní porovnávat jednotlivé styly jízdy.

Více informací naleznete v příručce pro použití multimediálního systému.

Režim ECO

Režim ECO je funkce, která optimalizuje spotřebu paliva. Zahrnuje některé systémy, které mají vyšší spotřebu energie ve vozidle (topení, klimatizace, řízení s posilovačem atd.), a rovněž některé atributy jízdy (zrychlení, řazení, tempomat, brzdění atd.).

Aktivace funkce

Stiskněte spínač 4.

Kontrolka 5 se zobrazí na přístrojové desce a potvrdí aktivaci.

Během jízdy je možné přechodně opustit režim ECO za účelem dosažení plného výkonu motoru.

Za tímto účelem zcela a důrazně sešlápněte pedál plynu.

Režim ECO se znovu aktivuje, jakmile uvolníte tlak na pedál plynu.

Deaktivace funkce

Stiskněte spínač 4.

Kontrolka 5 na přístrojové desce zhasne pro potvrzení deaktivace.

Doporučení pro jízdu a jízda ECO

Styl jízdy

- Spíše než zahřívat motor při stojícím vozidle opatrně jeďte, než motor dosáhne normální provozní teploty.

- Rychlá jízda je drahá.

- „Sportovní“ jízda je drahá: raději jezděte „plynule“.

- Při přechodných rychlostních stupních nevytáčejte motor do nadměrných otáček.

Používejte tedy vždy co nejvyšší rychlostní stupeň.

- Vyhýbejte se prudkým akceleracím.

- Brzděte co možná nejméně. Pokud odhadnete s dostatečným předstihem překážku nebo zatáčku, bude Vám stačit zdvihnout nohu.

- Při jízdě ve svahu se nepokoušejte udržet rychlost, nezrychlujte více než na rovném terénu, pokud je to možné, udržujte stejnou polohu nohy na pedálu akcelerace.

- Dvojité sešlápnutí spojkového pedálu a přidání plynu před vypnutím motoru nemají u moderních vozidel význam.

- Nepříznivé počasí a zaplavené silnice:

Nejezděte po zaplavené vozovce, pokud hladina vody přesahuje dolní okraj ráfků.

Překážky v řízení

Na straně řidiče používejte výhradně krycí koberečky upravené pro dané vozidlo a upevněte je pomocí předinstalovaných prostředků. Pravidelně kontrolujte jeho stabilní upevnění. Nikdy nepokládejte více koberečků na sebe.

Mohlo by dojít k zablokování pedálů

Pneumatiky

- Nedostatečný tlak může zvýšit spotřebu.

- Použití nedoporučených pneumatik může zvýšit spotřebu paliva.

Rady pro používání vozidla

- Upřednostňujte režim ECO.

- Elektrická energie je také „pohonná hmota“, proto vypínejte všechna elektrická zařízení, pokud není nutné, aby byla v chodu. Avšak (bezpečnost především) světla ponechte rozsvícená, pokud to podmínky viditelnosti vyžadují (vidět a být viděn).

- Používejte přednostně ventilaci. Při jízdě s otevřenými okny rychlostí 100 km/h stoupne spotřeba paliva přibližně o 4 %.

- Netankujte plnou nádrž až po okraj, vyhnete se tak vytečení paliva.

- U vozidel vybavených klimatizací je normální, že dojde při jejím používání ke zvýšení spotřeby paliva (především v městském provozu). U vozidel s klimatizací bez automatického režimu systém vypněte, pokud jej již nepoužíváte.

Rady pro snížení spotřeby a ochranu životního prostředí :

Pokud vozidlo zůstalo zaparkované na plném slunci nebo na velmi teplém místě, nejdřív na chvíli vyvětrejte a až poté spusťte motor.

- Nenechávejte dlouhodobě na vozidle prázdný střešní nosič.

- Při přepravě objemných předmětů raději použijte přívěs.

- Při jízdě s karavanem používejte schválený deflektor - nezapomeňte jej seřídit.

- Vyhněte se přerušovaným jízdám (na krátké vzdálenosti s dlouhými zastávkami), motor by pak nikdy nedosáhl optimální teploty.