Zpět na seznam

COUVACÍ KAMERA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkce

Zařazením zpátečky kamera 1 (umístěná na výklopných dveří u verzí s pěti sedadly nebo poblíž světel poznávací značky u verzí kombi) poskytuje pohled na oblast za vozidlem na 2 multifunkční dotykové obrazovce. V závislosti na typu vozidla může být obraz kamery doprovázen pohyblivou křivkou nebo pevnou křivkou.

Poznámka: Dohlédněte, aby couvací kamera nebyla zakryta (zanesena nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Poznámka: u některých vozidel můžete nastavit určité parametry pomocí multifunkčního displeje 2. Prostudujte si návod k vybavení.

Tato funkce je doplňkovou pomocí. V žádném případě tedy nesmí vést ke snížení ostražitosti ani odpovědnosti.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan pod.).

Pohyblivá křivka 3 (podle typu vozidla)

Zobrazuje se na multifunkčním 2 displeji modře. Vyznačuje dráhu vozidla podle natočení volantu.

Pevná křivka 4

Pevná křivka se skládá z barevných značek ABC vyznačujících vzdálenost za vozidlem:

- A (červená) asi 30 centimetrů od vozidla,

- B (žlutá) asi 70 centimetrů od vozidla,

- C (zelená) asi 150 centimetrů od vozidla.

Tato křivka zůstává nehybná a vyznačuje dráhu vozidla s přímo natočenými koly.

Při použití tohoto systému nejprve využijte jednu nebo více křivek (pohyblivou pro dráhu a pevnou pro vzdálenost). Pokud se dostanete do červené zóny, pomozte si zobrazením nárazníku pro přesné zastavení.

Obraz na multifunkčním displeji je převrácený jako ve zpětném zrcátku.

Tato znázornění jsou promítána na vodorovný povrch, proto je ignorujte, pokud se promítnou na svislý objekt nebo na objekt umístěný na povrchu.

Objekty zobrazené na okraji multifunkčního displeje se mohou zdát deformované.

Příliš silné světlo (sníh, vozidlo na slunci apod.) může narušit viditelnost kamery.

Pokud je zavazadlový prostor otevřený nebo špatně zavřený, zobrazí se zpráva „BOOT OPEN“ a, podle typu vozidla, zmizí zobrazení kamery.