Zpět na seznam

ČAS A VENKOVNÍ TEPLOTA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Displej A

Pro přístup k zobrazení 1 určenému pro nastavení času stiskněte tlačítko 2 nebo 3. Vyčkejte několik vteřin.

Hodiny a minuty se rozblikají, nyní jste v režimu pro nastavení. Dlouze stiskněte tlačítko 2 nebo 3 pro nastavení času.

Jakmile se hodiny rozblikají, stiskněte několikrát krátce nebo jednou dlouze tlačítko 2 nebo 3, tím je nastavíte.

Poté dlouze stiskněte tlačítko 2 nebo 3 pro potvrzení nastavení času.

Minuty se rozblikají: několika krátkými stisky nebo jedním dlouhým stiskem tlačítka 2 nebo 3 je nastavíte.

Seřízení je ukončeno, hodiny a minuty zůstávají spojitě zobrazeny po dobu 2 sekund: seřízení je zaregistrováno.

Můžete změnit displej.

Displej B

Vozidla vybavená dotykovou multimediální obrazovkou, navigačním systémem, telefonem atd.

Pro zjištění zvláštností vozidel spojených s přítomností těchto zařízení přejděte na návod pro specifickou funkci.

Ukazatel venkovní teploty

Poznámka:

Pokud je venkovní teplota v rozmezí -3 °C a +3 °C, znaky °C blikají (signalizace nebezpečí námrazy).

V případě přerušení elektrického napájení (odpojený akumulátor, přerušený kabel napájení atd.) je potřeba nastavit čas.

Doporučujeme neprovádět seřízení času během jízdy.

Ukazatel venkovní teploty

Tvorba námrazy je spojena s klimatickými vlivy, místní vlhkostí a teplotou, indikace venkovní teploty nemůže samotná stačit pro zjištění námrazy.