Zpět na seznam

AUTOMATICKÁ KLIMATIZACE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Ovládání

1 Automatický režim.

2 Nastavení teploty vzduchu.

3 Funkce „zvýšení viditelnosti“.

4 Nastavení rozvodu vzduchu v kabině vozidla.

5 Ovládání klimatizace.

6 Nastavení rychlosti ventilace.

7 Recirkulace vzduchu.

8 Odmrazování/odmlžování zadního okna a, podle typu vozidla, zpětných zrcátek.

Automatický režim

Automatická klimatizace je systém zaručující (kromě jeho používání v extrémních podmínkách) optimální komfort ve vnitřním prostoru vozidla, udržení potřebné úrovně viditelnosti a zároveň optimalizaci spotřeby. Systém působí na rychlost větrání, rozvod vzduchu, recirkulaci vzduchu, spuštění nebo zastavení klimatizace a teplotu vzduchu.

AUTO : optimalizuje dosažení zvolené úrovně pohodlí podle vnějších podmínek. Stiskněte tlačítko 1.

Změna rychlosti ventilace

V automatickém režimu systém řídí rychlost proudění vzduchu optimálně pro dosažení a udržení požadované teploty.

Rychlost ventilace můžete kdykoliv upravit otočením ovladače 6 pro zvýšení nebo snížení rychlosti ventilace.

Regulace teploty vzduchu

Otočte ovladačem 2 podle požadované teploty.

Čím více je ovládání otočeno doprava, tím je teplota vyšší.

Funkce „Zvýšení viditelnosti“

Stiskněte tlačítko 3, rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Tato funkce zajišťuje rychlé odmrazování a odmlžování předního skla a zadního okna, předních bočních oken a vnějších zpětných zrcátek (u některých vozidel). Vyžaduje spuštění automatické klimatizace a odmrazování zadního skla.

Stiskněte tlačítko 8, tím zastavíte fungování odmrazování zadního okna a zabudovaná kontrolka zhasne.

Pro vypnutí této funkce stiskněte tlačítko 3 nebo 1.

Změna rozvodu vzduchu v kabině

Stiskněte jedno z tlačítek 4. Kontrolka integrovaná ve zvoleném tlačítku se rozsvítí.

Je možné kombinovat dvě polohy najednou, a to stisknutím obou tlačítek 4.

Ø Proud vzduchu je především rozdělen mezi všechny otvory přívodu vzduchu, otvory pro odmlžování bočních oken a otvory přívodu vzduchu pro odmlžování čelního skla.

½ Proud vzduchu je především směrován do větracích otvorů přístrojové desky.

¿ Proud vzduchu je směrován hlavně do prostorů pro nohy.

Některá tlačítka mají provozní kontrolku, která udává stav funkce.

Odmrazování a odmlžování zadního okna

Stiskněte tlačítko 8, rozsvítí se zabudovaná kontrolka. Tato funkce umožňuje rychlé odmlžení zadního okna a elektrických zpětných zrcátek s odmrazováním (u vozidel, která jsou jimi vybavena).

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte tlačítko 8. Při poruše se odmlžování automaticky vypne.

Zapnutí nebo vypnutí klimatizace

V automatickém režimu systém řídí zapnutí nebo vypnutí klimatizace v závislosti na venkovních klimatických podmínkách.

Pro zastavení klimatizace stiskněte tlačítko 5. Zabudovaná kontrolka se rozsvítí.

Pro vozidla vybavená režimem EKO (spínač 9): Když je zapnutý, může režim EKO snižovat výkon automatické klimatizace. Přejděte na odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda EKO“ v kapitole 2.

Recirkulace vzduchu (izolace kabiny) K

Tato funkce je řízena automaticky, ale můžete ji také aktivovat manuálně, v takovém případě se její aktivace potvrdí rozsvícením kontrolky integrované v tlačítku 7.

Systém sám určí podle kvality venkovního vzduchu, zda zapne recirkulaci vzduchu či nikoliv.

Manuální použití

Stiskněte tlačítko 7, rozsvítí se zabudovaná kontrolka.

Dlouhodobé použití této polohy může vést k vytvoření pachů způsobených neobnovováním vzduchu a rovněž k zamlžování skel.

Jakmile již není recirkulace vzduchu nutná, doporučujeme přejít do automatického režimu dalším stisknutím tlačítka 7.

Pro vypnutí této funkce znovu stiskněte tlačítko 7.

Vypnutí systému

Otočte ovladač 6 do polohy „OFF“, tím systém vypnete. Pro jeho spuštění znovu otočte ovladačem 6 pro nastavení rychlosti ventilace nebo stiskněte tlačítko 1.

Odmlžování/odmrazování má ve všech případech přednost před recyklací vzduchu.