Zpět na seznam

ZADNÍ STĚRAČ A OSTŘIKOVAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Y Zadní stěrač s frekvencí stírání závislou na rychlosti

Při zapnutém zapalování otáčejte koncem páčky 1 až do uvedení označovací tečky 2 proti symbolu.

Frekvence stírání je závislá na rychlosti.

p Zadní stěrač a ostřikovač

Při zapnutém zapalování otáčejte koncem páčky 1 až do uvedení označovací tečky 2 proti symbolu. Když páčku uvolníte, vrátí se do polohy pro zadní stěrač.

Krátké stisknutí spustí ostřikovač zadního okna.

Delší stisknutí spustí kromě ostřikovače také souvislý pohyb stěrače až do ukončení požadavku, potom jeho dva pohyby tam a zpět, po kterých za několik sekund následuje pohyb třetí.

Zvláštnost

Pokud jsou přední stěrače v chodu nebo v automatickém režimu, zadní stěrač bude přerušovaně stírat, když zařadíte zpětný chod.

Podle typu vozidla můžete tuto funkci deaktivovat na dotykové obrazovce. Další informace naleznete v uživatelské příručce zařízení.

Před každým zásahem na čelním skle (mytí vozidla, odmrazování, čištění čelního skla atd.) uveďte páčku 1 do polohy vypnutí.

Nebezpečí poranění nebo poškození.

Za sněhu a mrazu přední sklo (včetně střední části za vnitřním zpětným zrcátkem) a zadní okno očistěte, než spustíte stěrače (riziko zahřátí motoru).

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- Musí zůstávat čistá: pravidelně čistěte stírátka, čelní sklo a zadní okno mýdlovou vodou;

- Nepoužívejte je, když jsou čelní sklo nebo zadní okno suché;

- Odlepte je z čelního skla nebo zadního okna, když nebyla dlouho v chodu.

Ve všech případech je vyměňte, když se jejich účinnost sníží: přibližně jednou ročně.

Před použitím zadního stěrače se ujistěte, že žádný předmět nebude bránit pohybu stírátka.

Nepoužívejte rameno stěrače pro otevření nebo zavření dveří zavazadlového prostoru.