Zpět na seznam

ZADNÍ POSUVNÁ LAVICE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Posunutí dopředu nebo dozadu

Odblokování lavice

- vzadu zdvihněte současně dvě páčky 1;

- ze zavazadlového prostoru pohněte rukojetí 2.

Posuňte lavici dopředu nebo dozadu do požadované polohy.

Pusťte páku 1 nebo rukojeť 2 a zkontrolujte správné zajištění lavice.

Při manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte, zda v úchytných bodech nezůstávají žádné předměty či objekty (části těla, zvíře, kamínky, hadr, hračky atd.).

Z bezpečnostních důvodů tato seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Sklopení opěradla

Dbejte na to, aby byla přední sedadla posunuta dostatečně dopředu.

Posuňte opěrku hlavy na maximum dolů.

Umístěte bezpečnostní pásy do místa provlečení A.

Zdvihněte rukojeť 3 a sklopte opěradlo B.

Při vrácení opěradla na místo postupujte v opačném pořadí než při demontáži.

Namontujte zpět opěradlo a zaklapněte jej k jeho držáku.

Před jakoukoliv manipulací s opěradlem umístěte pás do jeho vodítka A, čímž zabráníte jeho poškození.

Z bezpečnostních důvodů tato seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Konfigurace dvoumístné lavice se sklopeným malým opěradlem B zakazuje použití středního místa, protože nelze zapnout bezpečnostní pás (pouzdra pásu jsou nepřístupná).

Při manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte, zda v úchytných bodech nezůstávají žádné předměty či objekty (části těla, zvíře, kamínky, hadr, hračky atd.).

Při vracení opěradla na místo zkontrolujte jeho správné zajištění.

V případě použití potahů sedadel dbejte na to, aby nebránily zaklapnutí opěradla.

Dbejte na správné umístění bezpečnostních pásů.

Dejte zpět opěrky hlavy.