Rozsvítí se na centrálním displeji při spuštění motoru a potom tehdy, pokud pás řidiče nebo spolujezdce vpředu (je-li sedadlo obsazeno) není zapnutý a vozidlo dosáhne rychlosti asi 20 km/h, bliká a zazní zvukový signál na dobu zhruba 2 minut.

Poznámka:Předmět na sedadle spolujezdce může v některých případech spustit výstražnou kontrolku.

Order: 
310
Image: 
Model: