Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA MRTVÝ ÚHEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tento systém upozorní řidiče, jakmile se v oblasti detekce A objeví jiné vozidlo.

Systém funguje při rychlosti vozidla přibližně mezi 30 km/h a 140 km/h.

Tato funkce užívá snímače 1 umístěné na každé straně předního a zadního nárazníku.

Při spuštění motoru se systém vrátí do stavu před vypnutím zapalování.

Zvláštnost

Dohlédněte, aby nebyly snímače zakryty (zaneseny nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Pokud je jeden ze snímačů zanešený, zpráva „Vyčistit snímač mrtvého úhlu“ se zobrazí na přístrojové desce. Očistěte snímače.

Aktivace/deaktivace

Na multifunkčním displeji 2 zvolte nabídku „Vozidlo“, „Asistenční systémy“, „Sledování mrtvého úhlu“, a poté vyberte možnost „ON“ nebo „OFF“.

U vozidel, která nejsou vybavena multifunkčním displejem, stiskněte spínač 3.

Indikátor 4

Indikátor 4 je umístěn na každém zpětném zrcátku 5.

Poznámka: zpětná zrcátka pravidelně čistěte 5, aby byly kontrolky 4 vidět.

Funkce

Funkce upozornění;

- Při rychlosti vozidla mezi 30 km/h a 140 km/h;

- V prostoru mrtvého úhlu se nachází vozidlo a pohybuje se stejným směrem jako váš vůz.

Při předjíždění jiného vozidla se indikátor 4 aktivuje pouze v případě, že se předjížděné vozidlo nachází v mrtvém úhlu déle než jednu sekundu.

Zobrazení B

Funkce je aktivována a nerozpoznává žádný vozidla.

Zobrazení C

První varování: kontrolka 4 upozorňuje na přítomnost vozidla v prostoru mrtvého úhlu.

Zobrazení D

Je-li ukazatel směru aktivní, indikátor 4 se rozbliká, pokud zjistí přítomnost vozidla v oblasti mrtvého úhlu na straně, kam budete otáčet volantem. Pokud deaktivujete ukazatel směru, přejde k prvnímu upozornění (zobrazení C).

Podmínky, kdy indikátor není funkční

- Pokud objekt není v pohybu;

- pokud je provoz hustý;

- při řízení na silnici v zatáčce;

- pokud přední a zadní snímače detekují objekt současně (například dlouhý kamion).

-...

Provozní závady

Pokud systém zjistí poruchu, zpráva „Zkontrolovat kontrolu mrt. úh“ se zobrazí na přístrojové desce. Kontaktujte značkový servis.

Poznámka: při spuštění motoru kontrolka 4, displej B, třikrát zabliká. Tato situace je normální.

Kapacita detekce systému se řídí podle standardní šířky silnice. Pokud řídíte v úzkém jízdním pruhu, může systém detekovat vozidlo z jiného pruhu.

- Kapacita detekce systému se řídí podle standardní šířky silnice. Pokud řídíte v širokém jízdním pruhu, může se stát, že systém nedetekuje vozidlo v mrtvém úhlu.

- V případě působení silných elektromagnetických vln (pod dráty vysokého horní napětí apod.), nebo za velmi špatných povětrnostních podmínek (silný déšť, sníh apod.) může dojít k dočasnému rušení systému. Zůstávejte ostražití vůči podmínkám silničního provozu.

Hrozí nebezpečí nehody.

Protože jsou snímače namontovány v nárazníku, jakýkoliv zásah (opravy, výměna, oprava laku apod.) musí provádět odborník.

Tato funkce je dodatečná pomůcka, která upozorní na to, že v prostoru mrtvého úhlu se nachází jiné vozidlo.

Při jízdě proto nemůže v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan apod.).