Zpět na seznam

ÚLOŽNÉ PROSTORY, PŘIHRÁDKY UVNITŘ VOZIDLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odkládací přihrádky předních dveří 1

Můžete do nich vložit láhev o obsahu 1,5 litru.

Kapsa sluneční clony 2

Lze ji použít pro uchycení dálničních lístků, karet apod.

Odkládací prostor střední konzoly 3

Na podlaze (na místě před řidičem) nesmí být uloženy žádné předměty: při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály a bránit tak jejich sešlápnutí.

Dohlédněte, aby žádný tvrdý, těžký nebo špičatý předmět nebyl umístěn v otevřených odkládacích prostorách, ani zde nebyl umístěn tak, že by mohl být vymrštěn na osoby ve vozidle při zatáčení nebo prudkém brzdění.

Úložný prostor v palubní desce 5

Pro otevření zatlačte na víko v bodě 4.

Úložná zásuvka spolujezdce

Otevřete ji tak, že stisknete tlačítko 7, čímž ji odemknete, a potom zatáhnete za rukojeť 6.

Odkládací schránka

Pro otevření odkládací schránky nadzvedněte západku 8.

Přípustné zatížení úložné zásuvky spolujezdce: rovnoměrně rozložených 6 kg.

Během jízdy dbejte na řádné uzavření úložné zásuvky. Mohlo by dojít ke zraněním.

Odkládací přihrádka loketní opěrky 9

Když je loketní opěrka ve sklopené poloze, stiskněte tlačítko 10 a zdvihněte kryt loketní opěrky.

Držák na pohárky 11

Může být do něj uložen snímatelný popelník, nápojové plechovky atd.

Odkládací přihrádka 12

(Podle typu vozidla)

Držák na pohárky 13

(Podle typu vozidla)

Může být do něj uložen snímatelný popelník, nápojové plechovky atd.

Při projíždění zatáčky, akceleraci nebo brzdění dbejte na to, aby se nádobka v držáku na pohárky nevylila.

Riziko zranění, pokud je tekutina teplá, a/nebo vylití.

Dohlédněte, aby žádný tvrdý, těžký nebo špičatý předmět nebyl umístěn v otevřených odkládacích prostorách, ani zde nebyl umístěn tak, že by mohl být vymrštěn na osoby ve vozidle při zatáčení nebo prudkém brzdění.

Odkládací síťky předních sedadel 14

Při projíždění zatáčky, akceleraci nebo brzdění dbejte na to, aby se nádobka v držáku na pohárky nevylila.

Riziko zranění, pokud je tekutina teplá, a/nebo vylití.

Odkládací přihrádky ve střední zadní konzole 15

Odkládací přihrádky ve střední zadní konzole 16

(Podle typu vozidla)

Může být do něj uložen snímatelný popelník, nápojové plechovky atd.

Posuvná odkládací přihrádka střední zadní konzoly 17

Upíná se na odkládací přihrádku střední zadní konzoly 16.

Odkládací schránka zadních dveří 18

Můžete do nich vložit láhev o obsahu 0,5 litru.

Rukojeť 19

Cestující se jí může držet za jízdy. Nepoužívejte ji pro nastupování do vozidla nebo pro výstup z něj.

Přihrádka na brýle 20

Dohlédněte, aby žádný tvrdý, těžký nebo špičatý předmět nebyl umístěn v otevřených odkládacích prostorách, ani zde nebyl umístěn tak, že by mohl být vymrštěn na osoby ve vozidle při zatáčení nebo prudkém brzdění.

Během jízdy dbejte na opětné uzavření krytu kosmetického zrcátka.

Mohlo by dojít ke zraněním.