Zpět na seznam

STÍRÁTKO STĚRAČE

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Výměna stírátek předních stěračů 1

Zapnuté zapalování, motor neběží:

- u vozidel vybavených funkcí automatického stírání zcela sklopte páčku stěračů: zastaví se v poloze zvednuté z kapoty;

- nadzdvihněte rameno stěrače 2,

- důrazně stiskněte tlačítko 3 a poté vyjměte stírátko 1.

Zpětná montáž

Při zpětné montáži vložte stírátko stěrače 1 do jeho uložení v rameni stěrače 2 a pak jej připněte tak, aby zaklaplo. Přesvědčte se, že je stírátko správně zajištěno.

U vozidel vybavených funkcí automatického stírání zdvihněte páčku stěračů: stírátka stěračů se usadí do kapoty.

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- Pravidelně čistěte stírátka, čelní sklo a zadní okno mýdlovou vodou.

- Nepoužívejte je, když jsou čelní sklo nebo zadní okno suché.

- Odlepte je z čelního skla nebo zadního okna, když nebyla dlouho v chodu.

- Pokud mrzne, zkontrolujte, zda nejsou stírátka stěračů přimrazena ke sklu (nebezpečí přehřátí motoru).

- Kontrolujte stav stírátek.

Jakmile se jejich účinnost sníží, je třeba je vyměnit: přibližně jednou ročně.

Jakmile při výměně stírátko odstraníte, dejte pozor, aby rameno stěrače nespadlo zpět na sklo: mohlo by dojít k prasknutí skla.

Stírátko zadního stěrače 5

- Při vypnutém zapalování nadzvedněte rameno stěrače 6.

- uvolněte stírátko 5 tak, že za něj zatáhnete.

Zpětná montáž

Při zpětné montáži stírátka stěrače postupujte v opačném pořadí než při demontáži. Přesvědčte se, že je stírátko správně zajištěno.

Před výměnou stírátka zadního stěrače se ujistěte, že páčka je v poloze zastavení (deaktivována).

Mohlo by dojít ke zraněním.