Zpět na seznam

PŘEDNÍ STĚRAČ A OSTŘIKOVAČ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Při zapnutém zapalování pohněte páčkou 1.

- A vypnutí

- B přerušované stírání.

Mezi dvěma stíracími cykly se stěrače na několik sekund zastaví. Interval mezi stíracími cykly lze změnit otočením kroužku 2.

- C pomalé souvislé stírání

- D rychlé souvislé stírání

Vozidla s funkcí automatického stírání

Při běžícím motoru pohněte páčkou 1

- A vypnutí

- B funkce automatického stírání

Je-li zvolena tato poloha, systém detekuje dopad vody na čelní sklo a spustí stírání vhodnou rychlostí stěračů. Je možné změnit práh spuštění a čas mezi stíráními otočením kroužku 2:

- E: minimální citlivost

- F: maximální citlivost

Poznámka: za mlhy nebo sněžení není automatické stírání systematické a zůstává pod kontrolou řidiče.

- C pomalé souvislé stírání

- D rychlé souvislé stírání

Polohy BCD jsou dostupné pouze při zapnutém zapalování.

Poloha C je dostupná při zapnutém zapalování. Polohy BD jsou dostupné pouze při běžícím motoru.

Zvláštnost

Za jízdy každé zastavení vozidla sníží rychlost stírání. Například: Z rychlého souvislého stírání přejde na pomalé souvislé stírání.

Když se vozidlo rozjede, vrátí se rychlost stírání na původně zvolený stupeň.

Každá manipulace s páčkou 1 má přednost - ruší tedy tuto automatickou volbu.

Při spuštění motoru vozidla se spustí souvislé pomalé stírání, pokud je páčka v poloze D. Pokud chcete spustit souvislé rychlé stírání, musíte uvést páčku znovu do polohy D.

Ostřikovač

Při zapnutém zapalování zatáhněte za páčku 1 směrem k sobě.

Krátké stisknutí spustí kromě ostřikovače také pohyb stěrače tam a zpět.

Delší stisknutí spustí, kromě ostřikovače, souvislé stírání až do ukončení požadavku, a také tři pohyby stěrače tam a zpět, po kterých za několik sekund následuje pohyb čtvrtý.

Nepokoušejte se zdvihnout stírátka stěračů. Nemohou zůstat oddálená od čelního skla. S výměnou stírátek se seznamte v odstavci „Stírátka stěračů“ v kapitole 5.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze A (vypnuto).

Mohlo by tak dojít ke zraněním.

Před každým zásahem na čelním skle (mytí vozidla, odmrazování, čištění čelního skla atd.) uveďte páčku 1 do polohy A (vypnutí).

Riziko zranění a/nebo poškození.

Za sněhu a mrazu přední sklo (včetně střední části za vnitřním zpětným zrcátkem) a zadní okno očistěte, než spustíte stěrače (riziko zahřátí motoru).

Kontrolujte stav stírátek stěračů. Jejich životnost závisí na Vás:

- Musí zůstávat čistá: pravidelně čistěte stírátka, čelní sklo a zadní okno mýdlovou vodou;

- Nepoužívejte je, když jsou čelní sklo nebo zadní okno suché;

- Odlepte je z čelního skla nebo zadního okna, když nebyla dlouho v chodu.

Ve všech případech je vyměňte, když se jejich účinnost sníží: přibližně jednou ročně.

Před použitím stěrače čelního skla se ujistěte, že pohybu stírátka nebude bránit žádný předmět.