Zpět na seznam

PŘEDNÍ SEDADLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Posunutí sedadla dopředu nebo dozadu

Zdvihněte rukojeť 1 pro jeho uvolnění. Ve zvolené poloze ji pusťte a ujistěte se, zda je sedadlo správně zajištěno.

Pro zvednutí nebo snížení sedáku sedadla

Přestavte páčku 2 tolikrát, kolikrát bude třeba, nahoru nebo dolů.

Nastavení sklonu opěradla

Otáčejte kolečkem 3 a sklopte opěradlo do požadované polohy.

Vyhřívání sedadel

Při spuštěném zapalování stiskněte spínač 4 požadovaného sedadla. Kontrolka integrovaná ve spínači se rozsvítí.

Systém obsahující termostat reguluje topení a v případě potřeby je deaktivuje.

Z bezpečnostních důvodů tato seřízení provádějte při stojícím vozidle.

Na podlaze (na místě před řidičem) nesmějí být uloženy žádné předměty. Při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály, a zabránit tak jejich použití.

Aby nedošlo ke snížení účinnosti bezpečnostních pásů, doporučujeme Vám nesklánět opěradla sedadel příliš dozadu.

Střední loketní opěrka 5

Zvednutí loketní opěrky

Nadzvedněte loketní opěrku do požadované polohy.

Posunutí loketní opěrky dolů

Zdvihněte loketní opěrku až do polohy pro uložení podél opěradla a potom ji sklopte.

Uložení loketní opěrky

Zdvihněte loketní opěrku až do polohy pro uložení A. Ujistěte se, že je správně zajištěno.