Zpět na seznam

POTAHY SEDADEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Podle typu vozidla je možné sejmout potahy ze sedadel (údržba, osobitý styl atd.).

Principy sundávání potahu ze sedadla

U sedáku i opěradla vždy dodržujte směr stahování potahu A: nevytrhávejte pásky se suchým zipem.

Opatrnost při používání

Pokud jsou potahy sundané:

- sedadla nepoužívejte,

- dejte pozor na pásky se suchým zipem.

Doporučení pro praní

Dodržujte zejména pokyny pro praní uvedené na potazích (na cedulkách),

- potahy perte odděleně,

- ždímejte je max. na 800 otáček,

- potahy vyperte maximálně 5 krát.

Jakmile uschnou, nepřekládejte potahy ani je neskládejte na sebe (sklady by byly vidět).

Nebezpečí vážného poškození.

U některých typů vozidel jsou některé potahy opatřené označením, které upozorňuje na to, že sedadlo spolujezdce vpředu je vybaveno upevněním ISOFIX. Ujistěte se při snímání nebo výměně potahů, zda mají nové potahy stejné označení, jako potahy původní.

Z bezpečnostních důvodů provádějte tyto úkony při stojícím vozidle.

Při sundávání potahů ze sedadel se přesvědčte, zda jsou uvolněné bezpečnostní pásy a upnutí ISOFIX.

Přední sedadlo

Sejmutí potahu z opěradla

- Sklopte opěradlo dozadu,

- rozepněte zipy 13 na opěradle,

- uvolněte pásky se suchým zipem 5 mezi opěradlem a sedákem,

- sejměte potah podle principu sundávání potahu (pohyb A).

Natažení potahu na opěradlo

- Sklopte opěradlo dozadu,

- natáhněte potah na opěradlo,

- zapněte zipy 13,

- spojte pásky se suchým zipem 2,

- spojte pásky se suchým zipem 5 mezi opěradlem a sedákem.

Sejmutí potahu ze sedáku

- Rozepněte zip 4 sedáku,

- sejměte potah podle principu sundávání potahu (pohyb A).

Natažení potahu na sedák

- Natáhněte potah na sedák,

- zapněte zip 4 sedáku,

- spojte pásky se suchým zipem 6.

Zadní lavice

- Posuňte přední sedadla dopředu,

- odmontujte hlavové opěrky zadní lavice,

- uvolněte bezpečnostní pásy.

Sejmutí potahu sedáku B

- Rozepněte zipy 78 sedáku B,

- sejměte potah podle principu sundávání potahu (pohyb A).

Natažení potahu na sedák B

- Natáhněte potah na sedák B,

- zapněte zipy 78,

- spojte pásky se suchým zipem 9.

Při manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte, zda v úchytných bodech nezůstávají žádné předměty či objekty (části těla, zvíře, kamínky, hadr, hračky atd.).

Sejmutí potahu z opěradla C

- sklopte opěradlo C na sedák pomocí páčky 11,

- uvolněte pásky se suchým zipem 15 mezi opěradlem a sedákem,

- narovnejte opěradlo C a zkontrolujte jeho zablokování,

- rozepněte zipy 1214 opěradla C,

- sejměte potah podle principu sundávání potahu (pohyb A).

Natažení potahu na opěradlo C

- Natáhněte potah na opěradlo C,

- odtáhněte střední zadní bezpečnostní pás a umístěte povlak,

- zapněte zipy 1214 opěradla C,

- spojte pásky se suchým zipem,

- dbejte na správné umístění potahu opěradla C pod zámkem středního bezpečnostního pásu 10,

- spojte pásky se suchým zipem 13,

- spodní část potahu protáhněte mezi opěradlem C a sedákem B,

- sklopte opěradlo C na sedák pomocí páčky 11,

- spojte pásky se suchým zipem 15 mezi opěradlem C a sedákem B,

- narovnejte opěradlo C a zkontrolujte jeho řádné zablokování.

Při vracení opěradla na místo zkontrolujte jeho správné zajištění.

V případě použití potahů sedadel dbejte na to, aby nebránily zaklapnutí opěradla.

Dbejte na správné umístění bezpečnostních pásů.

Dejte zpět opěrky hlavy.

Sejmutí potahu z opěradla D

- Sklopte opěradlo D na sedák pomocí páčky 16,

- uvolněte pásky se suchým zipem 17 mezi opěradlem a sedákem,

- rozepněte zip 18 opěradla D,

- narovnejte opěradlo D a zkontrolujte jeho zablokování,

- rozepněte zip 20 opěradla D,

- sejměte potah podle principu sundávání potahu (pohyb A).

Natažení potahu na opěradlo D

- Natáhněte potah na opěradlo D,

- zapněte zip 20,

- spojte pásky se suchým zipem 19,

- vsuňte spodní část potahu mezi opěradlo D a sedák,

- sklopte opěradlo D na sedák pomocí páčky 16,

- zapněte zip 18 opěradla D,

- spojte pásky se suchým zipem 17 mezi opěradlem a sedákem,

- zcela zvedněte opěradlo D a zkontrolujte jeho řádné zablokování.