Zpět na seznam

OVLÁDÁNÍ OKEN

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tyto systémy fungují při zapnutém zapalování, nebo při vypnutém zapalování až do otevření dveří řidiče (s omezením cca 3 minut).

Elektrické ovládání oken

Stiskněte nebo potáhněte spínač některého skla pro jeho spuštění nebo vytažení do požadované polohy: zadní skla nelze spustit úplně.

Z místa řidiče pomocí spínače ovládáte:

1 stranu řidiče,

2 stranu předního spolujezdce,

3 a 5 strany zadních spolujezdců.

Z míst spolujezdců použijte spínač 6.

Bezpečnost spolujezdců

Řidič může zakázat funkci ovládání oken stisknutím spínače 4. Na přístrojové desce se zobrazí potvrzující zpráva.

Nedopusťte, aby se o pootevřené okno opřel nějaký předmět, hrozí nebezpečí poškození spouštěče skla.

Zodpovědnost řidiče

Nikdy neopouštějte vozidlo, pokud uvnitř zůstává karta nebo klíče RENAULT, a nikdy nenechávejte ve vozidle dítě, nesamostatného dospělého nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu. To by totiž mohlo vystavit nebezpečí sebe nebo další osoby spuštěním motoru a aktivací zařízení jako např. ovládání oken nebo zamykání dveří. V případě přiskřípnutí některé části těla změňte co nejdřív směr pohybu skla okna stisknutím příslušného spínače.

Mohlo by dojít k vážným zraněním.

Impulzní režim

Podle typu vozidla se tento režim přidá k funkci elektrického ovládání oken popsané výše. Je jím vybaveno pouze přední okno řidiče.

Stiskněte nebo potáhněte zcela a krátce spínač 1: okno se úplně otevře nebo zavře. Další stisknutí spínače pohyb skla zastaví.

Poznámka: Pokud se sklo u dveří řidiče na konci zdvihu setká s odporem (např. něčí prsty, větev stromu apod.), zastaví se a následně se o několik centimetrů pootevře.

Provozní závady

V případě nefunkčnosti zavírání některého okna přejde systém do neimpulzního režimu: povytáhněte příslušný spínač tolikrát, kolikrát bude třeba, až do zavření okna (okno se zavírá po krocích), a následně držte spínač (stále na straně pro zavření) po dobu jedné sekundy, načež sklo posuňte zcela dolů a poté zcela nahoru. Tím se systém znovu inicializuje.

V případě potřeby se obraťte na svůj značkový servis.

Při zavírání okna se ujistěte, že z vozidla nevyčnívá žádná část těla (ruka, paže atd.).

Mohlo by dojít k vážným zraněním.