Zpět na seznam

HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE: obecné údaje

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Motor spotřebuje určité množství oleje pro mazání a chlazení pohyblivých součástí, takže je normální, pokud je třeba olej mezi dvěma výměnami doplnit.

Kdybyste však po období záběhu zjistili spotřebu oleje vyšší než 0,5 litru na 1000 km, obraťte se na svého zástupce značky.

Periodicita: pravidelně kontrolujte hladinu oleje v motoru - zejména pak před delší cestou, protože jinak by hrozilo poškození motoru.

Zobrazení hladiny oleje

Měření musí být prováděno na vodorovném povrchu a po delším zastavení motoru.

Chcete-li znát přesnou hladinu oleje a ujistit se, že nebyla překročena maximální úroveň (nebezpečí poškození motoru), musíte použít měrku. Přejděte na následující strany.

Ukazatel na palubním desce upozorňuje pouze v případě, kdy je hladina oleje minimální.

- Vyjměte měrku a osušte ji čistým hadříkem nepouštějícího vlas.

- zasuňte měrku až na doraz (u vozidel vybavených měrkou kombinovanou s uzávěrem C uzávěr zcela zašroubujte);

- Znovu měrku vyjměte.

- Odečtěte hladinu: ta nesmí nikdy klesnout pod úroveň „mini“ A, ani překročit úroveň „maxi“ B.

Po úspěšném provedení tohoto úkonu vložte měrku dovnitř až nadoraz nebo uzávěr-měrku zcela zašroubujte.

Doplnění motorového oleje

Použijte trychtýř nebo oblast hrdla ochraňte jiným způsobem, aby nedošlo k rozlití oleje na horké části v motorovém prostoru nebo náchylné systémy (např. elektroinstalace).

Hrozí nebezpečí požáru.

Překročení maximální hladiny motorového oleje

V žádném případě nesmíte překročit maximální úroveň hladiny při tankování B: nebezpečí poškození motoru a katalyzátoru.

Je-li maximální hladina překročena, nestartujte vůz a volejte svého zástupce značky.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).