Zpět na seznam

HLADINA MOTOROVÉHO OLEJE: doplňování, plnění

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Doplnění a naplnění

Vozidlo musí stát na rovném povrchu, motor musí být zastavený a studený (například ráno před prvním spuštěním motoru).

- Odšroubujte uzávěr 1.

- Doplňte hladinu oleje (objem mezi úrovněmi „mini“ a „maxi“ měrky 2 činí 1,5 až 2 litry podle typu motoru, jedná se o informativní údaj).

- Počkejte přibližně 10 minut, abyste umožnili zatečení oleje.

- Zkontrolujte hladinu pomocí měrky 2 (jak bylo vysvětleno dříve).

Po dokončení tohoto úkonu zasuňte měrku až nadoraz nebo zcela našroubujte uzávěr.

Před jakýmkoliv zásahem do motorového prostoru bezpodmínečně vypněte zapalování (přejděte na odstavec „Spuštění, vypnutí motoru“ v kapitole 2).

Nepřekročte rysku „maxi“ a nezapomeňte umístit zpět uzávěr 1 a měrku 2.

V případě abnormálního nebo opakovaného snížení hladiny oleje kontaktujte značkový servis.

Při provádění úkonů pod kapotou motoru zkontrolujte, zda je páčka stěračů v poloze Vypnuto.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Doplnění motorového oleje

Použijte trychtýř nebo oblast hrdla ochraňte jiným způsobem, aby nedošlo k rozlití oleje na horké části v motorovém prostoru nebo náchylné systémy (např. elektroinstalace).

Hrozí nebezpečí požáru.

Doplňování oleje: Při doplňování dejte pozor, abyste olejem nepolili součásti motoru, mohl by vzniknout požár. Nezapomeňte správně zavřít uzávěr, jinak by hrozil požár při výstřiku oleje na horké součásti motoru.

Překročení maximální hladiny motorového oleje

V žádném případě nesmíte překročit maximální úroveň hladiny při tankování : nebezpečí poškození motoru a katalyzátoru.

Je-li maximální hladina překročena, nestartujte vůz a volejte svého zástupce značky.

Nikdy nenechávejte motor běžet v uzavřeném prostoru, výfukové plyny jsou toxické.