Zpět na seznam

ČAS A VENKOVNÍ TEPLOTA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Displej A

Pro přístup k zobrazení 2 určenému pro nastavení času stiskněte tlačítko 3 nebo 4 páčky 1.

Několik vteřin počkejte, zobrazení hodin a minut se rozbliká. Jakmile budete v režimu nastavení, dlouze stiskněte tlačítko 3 nebo 4 pro nastavení času.

Jakmile se hodiny rozblikají, stiskněte několikrát krátce nebo jednou dlouze tlačítko 3 nebo 4, tím je nastavíte.

Počkejte několik vteřin, zobrazení minut se rozbliká: několika krátkými stisky nebo jedním dlouhým stiskem tlačítka 3 nebo 4 je nastavíte.

Seřízení je ukončeno, hodiny a minuty zůstávají spojitě zobrazeny po dobu 2 sekund: seřízení je zaregistrováno.

Můžete změnit displej.

V případě přerušení elektrického napájení (odpojený akumulátor, přerušený kabel napájení atd.) je potřeba nastavit čas.

Doporučujeme neprovádět seřízení času během jízdy.

Displej B

Vozidla vybavená dotykovou multimediální obrazovkou, navigačním systémem, telefonem atd.

Pro zjištění zvláštností vozidel spojených s přítomností těchto zařízení přejděte na návod pro specifickou funkci.

Ukazatel venkovní teploty

Poznámka:

Pokud je venkovní teplota v rozmezí -3 °C a +3 °C, znaky °C blikají (signalizace nebezpečí námrazy).

Ukazatel venkovní teploty

Tvorba námrazy je spojena s klimatickými vlivy, místní vlhkostí a teplotou, indikace venkovní teploty nemůže samotná stačit pro zjištění námrazy.