Viz odstavec „Bezpečnost dětí: deaktivace, aktivace

airbag” u spolujezdce vpředu“ v kapitole 1.

Order: 
300
Image: 
Model: