Zpět na seznam

AUTOMATICKÉ ZAMYKÁNÍ DVEŘÍ PŘI JÍZDĚ

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkční princip

Po rozjetí vozidla systém automaticky zamkne otevíratelné části, jakmile dosáhnete rychlosti přibližně 10 km/h.

Odemknutí se provádí:

- stisknutím tlačítka 1 pro odemknutí dveří,

- otevřením předních dveří při stojícím vozidle.

Poznámka: Pokud jsou otevřeny/zavřeny některé dveře, automaticky se znovu zamknou, když vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 10 km/h.

Aktivace/deaktivace funkce

Při spuštěném motoru stiskněte tlačítko 1 na cca 5 vteřin, dokud nezazní zvukový signál.

Funkční porucha

Pokud zjistíte funkční poruchu (automatické zamknutí se neprovede, kontrolka integrovaná v tlačítku 1 se při zamknutí otevíratelných částí nerozsvítí apod.), zkontrolujte ze všeho nejdřív, zda jsou správně zavřeny všechny otevíratelné části. Pokud jsou správně zavřeny, obraťte se na zástupce značky.

Zodpovědnost řidiče

Pokud se rozhodnete jet se zamčenými dveřmi, je nutno si uvědomit, že to znesnadní přístup záchranářů do vozu v případě nouze.