Rozsvítí se ve zpětném zrcátku při zapnutí zapalování a potom se, když vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 20 km/h a pokud pás řidiče nebo spolujezdce vpředu (je-li sedadlo obsazeno) není zapnutý, rozbliká a po dobu zhruba 2 minut zní zvukový signál.

Poznámka:varovnou kontrolku může spustit i předmět položený na sedadlo spolujezdce.

Order: 
370
Image: 
Model: