Podívejte se na videoklipy o vašem vozidle

Parkovací asistent

Parkovací asistent

Parkovací asistent

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Systém výstrahy mrtvého úhlu

Systém výstrahy mrtvého úhlu

Systém výstrahy mrtvého úhlu

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Adaptivní regulátor rychlosti

Adaptivní regulátor rychlosti

Adaptivní regulátor rychlosti

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Automatické tlumení světlometů

Automatické tlumení světlometů

Automatické tlumení světlometů

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Systém varování před opuštěním jízdního pruhu

Systém varování před opuštěním jízdního pruhu

Systém varování před opuštěním jízdního pruhu

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Upozornění na nadměrnou rychlost

Upozornění na nadměrnou rychlost

Upozornění na nadměrnou rychlost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Systém Easy Park Assist

Systém Easy Park Assist

Systém Easy Park Assist

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Sledování tlaku v pneumatikách

Sledování tlaku v pneumatikách

Sledování tlaku v pneumatikách

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Světla pro zatáčení

Světla pro zatáčení

Světla pro zatáčení

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Otevření kapoty

Otevření kapoty

Otevření kapoty

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Stěrač

Stěrač

Stěrač

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Zavazadlový prostor a všestrannost

Zavazadlový prostor a všestrannost

Zavazadlový prostor a všestrannost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Zavazadlový prostor a všestrannost (Talisman Grandtour)

Zavazadlový prostor a všestrannost (Talisman Grandtour)

Zavazadlový prostor a všestrannost (Talisman Grandtour)

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Upozornění na bezpečnou vzdálenost

Upozornění na bezpečnou vzdálenost

Upozornění na bezpečnou vzdálenost

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
Projekční head-up displej

Projekční head-up displej

Projekční head-up displej

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5

Seznamte se s významem varovných kontrolek ve vozidle

Kontrolka obrysových světel

Kontrolka dálkových světel

Kontrolka tlumených světel

Kontrolka předních mlhových světel

Kontrolka zadních mlhových světel

Kontrolka automatických dálkových světel

Přejděte na odstavec „Vnější osvětlení a signalizace“ v kapitole 1.

Kontrolka levých směrových světel

Kontrolka pravých směrových světel

Výstražná kontrolka minimální hladiny paliva

Rozsvítí se oranžově při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud začne svítit oranžově během jízdy se zazněním zvukového signálu, co nejdříve natankujte. Zbývá vám benzin na ujetí ještě cca 50 km.

Kontrolka nutnosti okamžitého zastavení

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Rozsvítí se společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami a je doprovázena zvukovým signálem.

Signalizuje Vám v zájmu Vaší vlastní bezpečnosti nutnost okamžitě a bezpodmínečně zastavit v souladu s dopravními podmínkami. Vypněte motor a nespouštějte jej znovu.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka závady na brzdovém okruhu

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí při brzdění společně s kontrolkou®a zazní zvukový signál, signalizuje nízkou hladinu v okruzích nebo poruchu na brzdovém systému. Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka dobíjení akumulátoru

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou®a zároveň se ozve zvukový signál, indikuje příliš vysoké nebo nízké napětí elektrického obvodu.

Zastavte a kontaktujte značkový servis.

Kontrolka tlaku oleje

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou®a zazní zvukový signál, ihned zastavte vozidlo a vypněte zapalování.

Zkontrolujte hladinu oleje. Pokud je hladina oleje v pořádku, je příčina rozsvícení kontrolky jiná. Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka posilovače řízení s proměnlivým účinkem

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy společně s kontrolkou®, indikuje poruchu systému.

Kontaktujte značkový servis.

Výstražná kontrolka

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a zhasne, jakmile se rozběhne motor. Může se rozsvítit společně s dalšími kontrolkami a/nebo zprávami na přístrojové desce.

Vyžaduje co nejrychlejší návštěvu zástupce značky a opatrnou jízdu.Při nedodržení tohoto doporučení může dojít k poškození vozidla.

Kontrolka systému odstraňování emisí

U vozidel, která jsou tímto systémem vybavena, se kontrolka rozsvítí při nastartování motoru, u některých typů vozidel pak také při vypnutí zapalování v případě, že je motor vozidla v pohotovostním režimu (viz „Funkce Stop and Start“ v kapitole 2). Následně kontrolka zhasne.

–Pokud nezhasne, kontaktujte co nejdříve značkový servis.

–Pokud bliká, snižujte otáčky motoru, dokud blikání neustane. Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Přejděte na odstavec „Doporučení pro údržbu a snižování emisí“ v kapitole 2.

Kontrolka protiblokovacího systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Pokud se rozsvítí během jízdy, signalizuje poruchu protiblokovacího systému.

Brzdění je pak zajišťováno stejně jako u vozidla bez systémuABS. Urychleně se obraťte na značkový servis.

Kontrolka dynamické kontroly stability (ESC) a protiprokluzového systému

Rozsvítí se při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a poté po několika sekundách zhasne.

Existuje několik případů, kdy dojde k rozsvícení kontrolky: viz odstavec „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ kapitoly 2.

Kontrolka žhavení (u verze se vznětovým motorem)

Musí se rozsvítit při zapnutí zapalování. Indikuje, že jsou aktivovány žhavicí svíčky.

Zhasne, když je žhavení dokončeno. Může být spuštěn motor.

Kontrolka zatažení automatické parkovací brzdy

Přejděte na odstavec „Automatická parkovací brzda“ kapitoly 2.

Ukazatel změny rychlosti

Při rozsvícení se doporučuje zařadit vyšší (šipka nahoru) nebo nižší rychlostní stupeň (šipka dolů).

Přejděte na odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda eko“ v kapitole 2.

Směrové světloAirbag

Rozsvítí se na přístrojové desce při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru a po několika sekundách zhasne.

Pokud se kontrolka při zapnutí zapalování nerozsvítí nebo se rozsvítí při běžícím motoru, signalizuje poruchu systému.

Kontaktujte co nejdříve značkový servis.

Výstražná kontrolka teploty chladicí kapaliny

Rozsvítí se červeně při zapnutí zapalování nebo při spuštění motoru.

Pokud se rozsvítí červeně, zastavte vozidlo a nechte běžet motor ve volnoběhu jednu nebo dvě minuty.

Teplota by měla klesnout a kontrolka znovu svítit modře. Pokud neklesne, zastavte motor. Počkejte, dokud nevychladne, a zkontrolujte hladinu chladicí kapaliny.

Kontaktujte značkový servis.

Kontrolka pohotovostního režimu motoru

Přejděte na odstavec „FunkceStop and Start“ v kapitole 2.

Kontrolka nedostupnosti pohotovostního režimu motoru

Přejděte na odstavec „FunkceStop and Start“ v kapitole 2.

Kontrolka asistovaného parkování

Přejděte na odstavec „Asistované parkování“ v kapitole 2.

Kontrolky omezovače rychlosti, regulátoru rychlosti a adaptivního regulátoru rychlosti

Přejděte na odstavce „Omezovač rychlosti“, „Regulátor rychlosti“ a „Adaptivní regulátor rychlosti“ v kapitole 2.

Kontrolky omezovače rychlosti, regulátoru rychlosti a adaptivního regulátoru rychlosti

Přejděte na odstavce „Omezovač rychlosti“, „Regulátor rychlosti“ a „Adaptivní regulátor rychlosti“ v kapitole 2.

Systém kontroly tlaku v pneumatikách

Přejděte na odstavec „Systém kontroly tlaku v pneumatikách“ kapitoly 2.

Kontrolka aktivního nouzového brzdění

Viz odstavec „Zařízení pro korekci a asistenci řízení“ kapitoly 2.

Kontrolka systému částicového filtru (vozidla se zážehovým motorem)

Viz „Zvláštnosti vozidel se zážehovým motorem“ v kapitole 2.

Kontrolka režimuECO

Rozsvítí se, když je zapnutý režimECO. Přejděte na odstavec „Jízda eko“ v kapitole 2.

Výstražná kontrolka volnoběhu v režimuECO

Rozsvítí se v režimuECO, když je v uživatelském nastavení aktivován „volnoběh v režimuECO (ON).

Není-li vozidlo přepnuté na volnoběh, je výstražná kontrolka zhasnutá.

Když vozidlo jede na volnoběh (automatický neutrál), výstražná kontrolka svítí.

Viz odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízdaECO“ v kapitole 2.

Kontrolka hladiny činidel a poruch v systému čištění výfukových plynů

Viz informace o „nádrži na činidlo“ v kapitole 1.

Kontrolka nohy na brzdovém pedálu

Rozsvítí se, pokud je vyžadováno stisknutí brzdového pedálu. Přejděte na odstavec „Automatická převodovka“ v kapitole 2.

Přejděte na odstavec „Doporučení stylu jízdy, jízda eko“ v kapitole 2.

AirbagONairbag

Airbag spolujezdce –

Viz odstavec „Bezpečnost dětí: deaktivace/aktivace

u spolujezdce vpředu“ v kapitole 1.

AirbagOFFairbag

Airbag spolujezdce –

Viz odstavec „Bezpečnost dětí: deaktivace/aktivace

u spolujezdce vpředu“ v kapitole 1.

Výstražná kontrolka nezapnutí bezpečnostního pásu řidiče a, podle typu vozidla, bezpečnostního pásu předního spolujezdce.

Rozsvítí se ve zpětném zrcátku při zapnutí zapalování a potom se, když vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 20 km/h a pokud pás řidiče nebo spolujezdce vpředu (je-li sedadlo obsazeno) není zapnutý, rozbliká a po dobu zhruba 2 minut zní zvukový signál.

Poznámka:varovnou kontrolku může spustit i předmět položený na sedadlo spolujezdce.

Kontrolka otevření dveří