Zpět na seznam

ANDROID AUTO™, CARPLAY™, YANDEX.AUTO™

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

představení Android Auto™, Yandex.Auto

Android Auto™ a „Yandex.Auto™“ jsou aplikace, které lze stáhnout z chytrého telefonu a které umožňují používat některé aplikace chytrého telefonu přímo přes obrazovku multimediálního systému.

Poznámka: Aplikace „Android Auto™“ a „Yandex.Auto™“ budou fungovat pouze tehdy, bude-li váš chytrý telefon připojený ke zdířce USB ve vašem vozidle a bude zapnutá služba SIRI.

První použití

Z platformy pro stahování aplikací ve vašem chytrém telefonu si stáhněte a nainstalujte aplikaci „Android Auto™“ nebo „Yandex.Auto™“.

Pomocí portu USB připojte telefon k multimediálnímu systému.

Aby bylo možné aplikaci použít, přijměte požadavky na vašem chytrém telefonu.

Multimediální systém navrhuje „Android Auto™“ nebo „Yandex.Auto™“, podle země:

- připojení jako audio zdroje;

- návod k použití funkce.

Aplikace běží v multimediálním systému a musí být v oblasti viditelná 1.

Pokud popsaný postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

Speciální vlastnost „Yandex.Auto™“

Aplikace „Yandex.Auto™“ funguje pouze, jsou-li splněny následující podmínky:

- telefon je připojen k zásuvce USB ve vašem vozidle;

- telefon je připojen k vašemu multimediálnímu systému prostřednictvím Bluetooth®;

- telefon je odemčen;

- aplikace „Yandex.Auto™“ je na displeji vašeho telefonu.

představení CarPlay™

„CarPlay™“ je služba integrovaná v chytrém telefonu. Tato služba umožňuje používat některé aplikace telefonu přímo z obrazovky multimediálního systému.

Poznámka: Služba „CarPlay™“ bude fungovat pouze tehdy, bude-li váš chytrý telefon připojený ke zdířce USB ve vašem vozidle a pokud bude zapnutá služba SIRI.

První použití

Pomocí konektoru USB připojte telefon k multimediálnímu systému,

Multimediální systém navrhuje „CarPlay™“ nebo „Yandex.Auto™“, podle země:

- připojení jako audio zdroje;

- návod k použití služby.

Služba běží v multimediálním systému a musí být v oblasti viditelná 1.

Pokud popsaný postup v některém z bodů selže, opakujte celý postup znovu.

Hlasové rozpoznávání

Jakmile aplikace Android Auto™ a „Yandex.Auto™“ nebo služba CarPlay™ fungují v multimediálním systému, lze ve vozidle použít tlačítko hlasového rozpoznání 2 a následně ovládat některé funkce chytrého telefonu hlasovými příkazy:

- Krátké stisknutí: umožňuje u multimediálního systému zapnout/vypnout hlasové rozpoznávání;

- Dlouhé stisknutí: Umožňuje zapnout/vypnout funkci rozpoznání hlasu u telefonu, který je připojený k multimediálnímu systému.

Poznámka: pokud používáte aplikace Android Auto™, „Yandex.Auto™“ nebo CarPlay™, získáváte přístup k navigaci chytrého telefonu a hudebním aplikacím.

Tyto aplikace nahradí podobné aplikace integrované do vašeho multimediálního systému, které již používáte.

Lze používat pouze jedinou navigaci, a to:

- „Android Auto™“;

- „Yandex.Auto™“;

- „CarPlay™“;

- nebo navigaci v rámci multimediálního systému.

Poznámka: pokud používáte aplikace Android Auto™ či „Yandex.Auto™“ nebo službu CarPlay™, budou některé funkce multimediálního systému i nadále běžet na pozadí. Například pokud spustíte aplikaci Android Auto™, „Yandex.Auto™“ nebo CarPlay™, na chytrém telefonu začnete využívat navigaci a v multimediálním systému vozidla bude zapnuté ještě rádio, zůstane v tomto případě rádio spuštěné „na pozadí“.

Návrat do multimediálního rozhraní

Návrat do rozhraní multimediálního systému:

- na předním panelu multimediálního systému či na středové konzole stiskněte tlačítko domovské stránky 4.

nebo

- Na obrazovce multimediálního systému stiskněte tlačítko 3.

CarPlay™

Android Auto™

„Yandex.Auto™“

Funkce, kterými aplikace Android Auto™ a „Yandex.Auto™“ a služba Carplay™ disponují, se liší dle značky a modelu konkrétního telefonu. Více informací naleznete na stránkách výrobce (pokud výrobce stránky má).

Při využívání aplikací Android Auto™ a „Yandex.Auto™“ nebo služby CarPlay™ může přenos mobilních dat nezbytný pro jejich fungování znamenat náklady, které budou nad rámec vašeho paušálu.

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU EASY LINK S ANDROID AUTO

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné

POUŽÍVÁNÍ SYSTÉMU EASY LINK S APPLE CARPLAY

I když toto video nepopisuje konkrétně vaše vozidlo, uváděné principy jsou zcela shodné