Zpět na seznam

KLIMATIZACE: programování

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U stojícího vozidla se spuštěným motorem na multimediální obrazovce 1 vyberte nabídku „Nastavení“ a kartu „Vozidlo“, a poté vyberte nabídku „Programování elektrovozidla“ 2 a kartu „Klimatizace‟ 4.

Programování času odjezdu

Stiskněte „Upravit 3“, čímž vstoupíte do nastavení.

Můžete si uložit několik komfortních programů.

U vozidel vybavených automatickou klimatizací můžete nastavit teplotu 5 v této nabídce a aktivovat či deaktivovat uložené programy.

Vyberte čas a datum 6 nového nastavení programu přístupu k nastavení.

Naprogramované časy se zobrazí v oblasti A.

Poznámka: Klimatizaci můžete naprogramovat pomocí aplikace chytrého telefonu. Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstává-li ve voze dítě, handicapovaná osoba nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Nezapomeňte, že za teplého a slunečného počasí se kabina vozidla velice rychle zahřívá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.

Poznámka:

- Komfortní programy si můžete deaktivovat stiskem „OFF“;

- minimální doba mezi programy činí 2 hodiny;

- v závislosti na vozidle se zvolená teplota zobrazí v nabídce 2.

Aktivace „programu“

Funkce se spouští před časem, který zákazník naplánoval, takže se ve vozidle příjemná teplota nastaví ještě předtím, než nastoupí cestující, a to v případě, že:

- vozidlo je připojeno ke zdroji napájení;

- kapota motoru je zavřená;

- úroveň nabití trakčního akumulátoru baterie je vyšší než 20 %;

- dveře jsou zavřené a zamčené;

- motor se vypne.

Kontrolka se zobrazí na přístrojové desce.

Poznámka: pokud vozidlo není připojeno, program se zkrátí na 10 minut, aby se nadměrně nezkrátila dojezdová vzdálenost vozidla.

Okamžité zapnutí klimatizace

Lze provést okamžité spuštění klimatizace, pokud:

- kapota motoru je zavřená;

- úroveň nabití trakčního akumulátoru baterie je vyšší než 20 %;

- dveře jsou zavřené a zamčené;

- motor se vypne.

U stojícího vozidla se spuštěným motorem na multimediální obrazovce 1 vyberte nabídku „Nastavení“, kartu „Vozidlo“ a poté nabídku „Programování elektrovozidla“, kartu „Klimatizace“ 4. Více informací naleznete v uživatelské příručce multimediálního zařízení.

Vypnutí naprogramované klimatizace

Klimatizace se vypne automaticky přibližně po uplynutí deseti minut od nastaveného konečného času.

Při splnění následujících podmínek však lze funkci deaktivovat:

- motor běží;

- Nabíjecí zásuvka je odpojená.

- úroveň nabití trakčního akumulátoru je nižší než 20 %;

- kapota je otevřená.

Poznámka: jakoukoli změnu provedenou do 2 h před naprogramovaným startem je nutno zrušit a přeprogramovat, aby byla zaregistrována.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstává-li ve voze dítě, handicapovaná osoba nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Nezapomeňte, že za teplého a slunečného počasí se kabina vozidla velice rychle zahřívá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.