Rozsvítí se na centrálním displeji při spouštění motoru. Když rychlost vozidla přesáhne 16 km/h a není zapnutý bezpečnostní pás řidiče, začne kontrolka blikat a přibližně 2 minuty se bude ozývat zvukový signál.

U některých vozidel bliká, pokud není zapnutý pás spolujezdce.

Order: 
290
Image: 
Model: