Toto se rozsvítí při zapnutí zapalování. Pokud není bezpečnostní pás řidiče nebo předního spolujezdce (když je sedadlo obsazeno) zapnut, jakmile vozidlo dosáhne rychlosti přibližně 20 km/h, rozbliká se a zazní zvukový signál na přibližně 120 sekund.

Poznámka: varovnou kontrolku může spustit i předmět položený na sedadlo spolujezdce.

Order: 
420
Image: 
Model: