Rozsvítí se, když je zapnutý režim ECO .

Přejděte na odstavec „Jízda eko“ v kapitole 2.

Order: 
360
Image: 
Model: