Světlo zůstane trvale rozsvíceno, pokud je vozidlo nastartované. Když vozidlo dosáhne přibližné rychlosti 16 km/h a není zapnut bezpečnostní pás řidiče, bliká a po dobu přibližně 90 sekund vydává krátké zvukové signály.

U některých vozidel bliká, pokud není zapnutý pás spolujezdce.

Order: 
330
Image: 
Model: