Zpět na seznam

VYSÍLAČ, PŘIJÍMAČ BEZDOTYKOVÉHO PŘÍSTUPU: použití

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

U vozidel vybavených zařízením vysílač-přijímač 1 umožňuje toto zařízení, kromě funkcí dálkového ovládání, i automatické zamknutí/odemknutí vozidla, bez stisku tlačítka na dálkovém ovládání, pokud je zařízení přítomno v přístupové oblasti 2.

Poznámka: Vysílač-přijímač pro přístup v automatického režimu funguje pouze u předních dveří a u dveří zavazadlového prostoru.

Je napájeno z akumulátoru, který lze vyměnit. VYSÍLAČ-PŘIJÍMAČ PRO PŘÍSTUP V AUTOMATICKÉM REŽIMU: baterie.

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo s klíčem ponechaným uvnitř, zůstáváli ve voze dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

To by mohlo znamenat jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob nastartováním motoru, ovládáním vybavení jako například ovládání oken nebo zamčení dveří apod.

Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.

Rušení

V závislosti na blízkém okolí (vnější instalace nebo použití přístrojů, které používají stejnou frekvenci jako dálkové ovládání) může být funkce dálkového ovládání rušena.

Odemknutí vozidla

Se zařízením vysílač-přijímač v jedné z přístupových zón 2 stiskněte tlačítko 3 nebo 4: všechny dveře se odemknou.

Výstražná světla potvrdí odemčení dveří jedním zablikáním.

Zamknutí vozidla

Se zařízením vysílač-přijímač v jedné z přístupových zón 2 stiskněte tlačítko 3 nebo 4: všechny dveře se zamknou.

Výstražná světla potvrdí zamčení dveří rozsvícením na 4 sekundy.

Poznámka: Pokud jsou některé dveře (boční nebo zadní výklopné) otevřeny nebo špatně zavřeny, je provedeno rychlé zamknutí a odemknutí všech dveří a výstražná světla neblikají.