VYPNUTÍ, SPUŠTĚNÍ MOTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Spuštění motoru

Otočte klíčem ve startovacím spínači do polohy „Chod“ M a držte jej v této poloze, až do zhasnutí kontrolky žhavení É.

U některých typů vozidla platí, že pokud je zařazen rychlostní stupeň, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Sešlápnout pedál spojky + START“. Sešlápněte spojku.

Uveďte klíč do polohy „Spouštěč“ D, aniž byste akcelerovali.

Jakmile se motor spustí, klíč uvolněte.

Vypnutí motoru

Při motoru ve volnoběhu otočte klíčem do polohy „Stop“ St.

Nikdy nespouštějte motor vozidla ve volnoběhu, stojí-li ve svahu. Nebezpečí vyřazení posilovače řízení z provozu.

Hrozí nebezpečí nehody.

Nastartování vozidla

U vozidel s pohonem předních kol a pohonem zadních kol s dvojmontáží doporučujeme rozjíždět se s nezatíženým vozidlem na rovném povrchu na druhý rychlostní stupeň.

Nikdy nevypínejte zapalování před úplným zastavením vozidla. Vypnutí motoru vede k nefunkčnosti posilovačů (brzd, řízení atd.) a prvků pasivní bezpečnosti (airbagy, předpínače atd.).

Odpovědnost řidiče během parkování nebo odstavení vozidla

Nikdy neopouštějte vozidlo, zůstane-li ve vozidle dítě, nesamostatný dospělý nebo zvíře, a to ani na krátkou dobu.

Mohlo by dojít k jeho ohrožení nebo ohrožení jiných osob např. nastartováním motoru, ovládáním vybavení, jako například ovládání oken, nebo zamčení dveří.

Navíc, za teplého a slunečného počasí vnitřní teplota v kabině velice rychle stoupá.

NEBEZPEČÍ SMRTI NEBO VÁŽNÝCH PORANĚNÍ.