Zpět na seznam

UPOZORNĚNÍ NA MRTVÝ ÚHEL

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Na základě informací z radarů 1 umístěných na každé straně zadního nárazníku, systém informuje řidiče, když se v oblasti detekce objeví jiné vozidlo A.

Systém funguje při rychlosti vozidla přibližně mezi 30 a 140 km/h.

Zvláštnost

Dohlédněte, aby nebyly 1 snímače zakryty (zaneseny nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Pokud je jeden ze snímačů zakrytý, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Vyčistit snímač mrtvého úhlu“. Očistěte snímače.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě.

Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Deaktivace/aktivace

Stisknutím tlačítka 3 funkci deaktivujete. Kontrolka 2 se rozsvítí.

Opětovným stisknutím tlačítka funkci znovu aktivujete. Kontrolka Le 2 zmizí a na přístrojové desce se zobrazí zpráva „upozornění na slepý bod aktivováno“.

Při spuštění motoru se systém vrátí do stavu, který byl zaznamenán před vypnutím zapalování.

Indikátor 4

Na každém zpětném zrcátku 5 se nachází kontrolka 4.

Poznámka: Zpětná zrcátka pravidelně čistěte 5, aby kontrolky 4 byly vidět.

Funkce

Tato funkce zobrazuje varování:

- při rychlosti vozidla mezi 30 km/h a 140 km/h;

a

- V prostoru mrtvého úhlu se nachází vozidlo A a pohybuje se stejným směrem jako váš vůz.

Funkce řidiče neupozorní, pokud se ostatní vozidla nepohybují.

Pokud předjíždíte jiné vozidlo, kontrolka 4 se rozsvítí pouze v případě, že dané vozidlo zůstane dostatečně dlouho v mrtvém úhlu vašeho vozidla A .

Zobrazení B

Funkce je aktivována a nerozpoznává žádný vozidla.

Zobrazení C

První upozornění: Pokud není aktivní směrové světlo, kontrolka 4 signalizuje rozpoznání vozidla ve slepém úhlu.

Zobrazení D

Pokud směrové světlo bliká, kontrolka 4 bliká tehdy, pokud je zjištěna přítomnost vozidla v oblasti mrtvého úhlu na straně, na kterou hodláte otáčet volantem. Pokud deaktivujete ukazatel směru, přejde k prvnímu upozornění (zobrazení C).

Kapacita detekce systému se řídí podle standardní šířky silnice. Při jízdě v úzkém jízdním pruhu vás funkce může upozornit, když je detekováno vozidlo blíže, než je nejbližší jízdní pruh.

Podmínky, kdy indikátor není funkční

- Pokud objekt není v pohybu;

- pokud je provoz hustý;

- při řízení na silnici v zatáčce;

- pokud přední a zadní snímače detekují předmět současně (například dlouhý kamion).

-...

Pokud je vozidlo vybaveno tažným zařízením rozpoznaným systémem, zobrazí se na přístrojovém panelu zpráva „Přívěs: Upozornění na mrtvý úhel vypnuto (OFF)“ informující, že funkce není aktivní. Pro výběr vybavení přizpůsobeného Vašemu vozidlu Vám doporučujeme obrátit se na Vašeho zástupce značky.

Kvůli přítomnosti snímačů v nárazníku doporučujeme svěřit jakýkoli zásah na nárazníku (opravy, výměny, lakování atd.) kvalifikovaným pracovníkům.

Provozní závady

Pokud systém zjistí poruchu, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolujte funkci Upozornění na mrtvý úhel“. Kontaktujte značkový servis.

Poznámka: při spuštění motoru kontrolka 4, displej B, třikrát zabliká. Tato situace je normální.

- Kapacita detekce systému se řídí podle standardní šířky silnice. Pokud řídíte v širokém jízdním pruhu, může se stát, že systém nedetekuje vozidlo v mrtvém úhlu.

- V případě působení silných elektromagnetických vln (pod dráty vysokého horní napětí apod.), nebo za velmi špatných povětrnostních podmínek (silný déšť, sníh apod.) může dojít k dočasnému rušení systému. Zůstávejte ostražití vůči podmínkám silničního provozu.

Hrozí nebezpečí nehody.

Tato funkce je dodatečnou pomůckou při jízdě. Tato funkce však v žádném případě nenahrazuje ostražitost ani zodpovědnost řidiče, který musí mít neustále kontrolu nad vozidlem.

Řidič musí vždy přizpůsobit rychlost vozidla podmínkám provozu nezávisle na údajích systému.

Tento systém nemůže být v žádném případě považován za detektor překážky nebo za protisrážkový systém.

Provádění úkonů/opravy systému

- V případě nárazu se může změnit nastavení snímačů a tím i ovlivnit jejich funkčnost. Deaktivujte funkci a obraťte se na značkový servis.

- Jakékoli zásahy poblíž snímačů (opravy, výměny atd.) musí provádět kvalifikovaný odborník.

Zasahovat do systému je oprávněn výhradně zástupce značky.

Případné rušení systému

Určité podmínky mohou rušit nebo zhoršovat funkčnost systému, například:

- komplexní okolí vozidla (kovové mosty, tunely, silnice s překážkami na boku apod.);

- špatné klimatické podmínky (sníh, kroupy, námraza apod.).

Nebezpečí falešných poplachů nebo absence upozornění.

Pokud se systém chová abnormálně, deaktivujte ho a obraťte se na značkový servis.

Omezení funkčnosti systému

- Oblast kolem snímačů je nutno udržovat v čistotě a nesmí na ní být prováděny žádné úpravy, aby bylo zajištěno správné fungování systému.

- Drobné objekty pohybující se v blízkosti vozidla (motorky, kola, chodci apod.) nemusí být systémem rozpoznány.

- V zatáčce mohou radary dočasně přestat detekovat vozidla v sousedních jízdních pruzích.

- Systém vás nemusí upozornit, když se ostatní vozidla pohybují velmi odlišnou rychlostí.

- Vozidlo jede po křivolaké vozovce.

Deaktivace funkce

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- okolí snímačů bylo poškozeno,

- Vozidlo je vybaveno tažným zařízením, které není systémem rozpoznáno.