Zpět na seznam

ÚLOŽNÉ PROSTORY UVNITŘ VOZIDLA

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Odkládací přihrádky předních dveří

Odkládací přihrádka 1

Nepoužívejte jako madlo při zavírání dveří.

Odkládací přihrádka 2

Odkládací přihrádka 3

Lze sem uložit 1,5 litrovou láhev.

Kapsa sluneční clony 4

Lze ji použít k ukládání dálničních lístků, karet…

Na podlaze (na místě před řidičem) nesmí být uloženy žádné předměty: při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály a bránit tak jejich sešlápnutí.

Odkládací přihrádka na středové konzole / oblast indukčního nabíjení 5

Další informace o indukční nabíjecí oblasti naleznete v pokynech multimediálního systému.

Dohlédněte, aby žádný tvrdý, těžký nebo špičatý předmět nebyl umístěn v otevřených odkládacích prostorách, ani zde nebyl umístěn tak, že by mohl být vržen na osoby ve vozidle při zatáčení, prudkém brzdění nebo v případě nárazu.

Držák nápojů 61316

Lze do nich uložit nápojovou plechovku nebo popelník.

Odkládací přihrádka nebo úložný prostor pro autorádio 17

Odkládací přihrádky v palubní desce 78 1012

Uzavřené úložné schránky 1012

Otevřete stisknutím 9 nebo ovladače 11.

Odkládací schránka 14

Otevřete stisknutím ovladače 15 nebo (v závislosti na typu vozidla) zvednutím páky.

Do této přihrádky lze uložit dokumenty formátu A4, dvoulitrovou láhev vody apod.

Podle typu vozidla je provětrávaná nebo chlazená.

Při projíždění zatáčky, akceleraci nebo brzdění dbejte na to, aby se nádobka v držáku na pohárky nevylila.

Riziko popálenin, pokud je tekutina teplá a/nebo v případě vylití.

Dohlédněte, aby žádný tvrdý, těžký nebo špičatý předmět nebyl umístěn v otevřených odkládacích prostorách, ani zde nebyl umístěn tak, že by mohl být vržen na osoby ve vozidle při zatáčení, prudkém brzdění nebo v případě nárazu.

Maximální přípustná hmotnost v odkládací schránce 14: 4 kg při rovnoměrném rozložení.

Za jízdy vždy ponechte víko úložného prostoru zavřené:

- v případě prudkého brzdění nebo nehody hrozí riziko poranění,

- hrozí vypadnutí předmětů do prostoru vozidla.

Odkládací deska 18

Odkládací desku 18 přitáhněte na doraz k sobě.

Překlopte ji a zatlačte na doraz.

Svorkou 19 můžete připnout dokumenty formátu A5.

Pro návrat na místo, vytáhněte desku směrem k sobě až na doraz, zdvihněte ji do vodorovné polohy a zatlačte až na doraz.

Na podlaze (na místě před řidičem) nesmí být uloženy žádné předměty: při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály a bránit tak jejich sešlápnutí.

Horní úložné prostory v kabině 2021

Je určen pouze pro přepravu předmětů.

Maximální přípustná hmotnost v horní přihrádce kabiny 20: 5 kg při rovnoměrném rozložení.

Dejte pozor, aby na nich nevisel žádný těžký a/nebo ostrý předmět, který by mohl během jízdy spadnout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Držák na pohárky 24

Otevřete stisknutím ovladače 22.

Při projíždění zatáčky, akceleraci nebo brzdění dbejte na to, aby se nádobka v držáku na pohárky nevylila.

Riziko popálenin, pokud je tekutina teplá a/nebo v případě vylití.

Na podlaze (na místě před řidičem) nesmí být uloženy žádné předměty: při prudkém brzdění by se totiž mohly dostat pod pedály a bránit tak jejich sešlápnutí.

Odkládací deska 25

Otevřete stisknutím ovladače 23.

Maximální hmotnost na zadní odkládací desce 25: 25 kg při rovnoměrném rozložení.

Před jízdou zkontrolujte, zda je odkládací deska správně uložena.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Odkládací deska 26

Pokud je vozidlo příslušně vybaveno, sklopte opěradlo prostředního sedadla, přičemž zdvihněte ovládací díl 29.

Na zadní straně opěradla prostředního sedadla máte k dispozici:

- odkládací desku 26 otáčející se pouze směrem k řidiči (podle typu vozidla),

- držák na nápoje 28,

- odkládací přihrádky 27.

Poznámka: Nezapomeňte odkládací desku řádně uložit zpět na místo, než zdvihnete opěradlo prostředního sedadla. Dbejte na řádné zablokování opěradla prostředního sedadla.

Je zakázáno posadit se na sedalo se sklopeným opěradlem.

Dbejte, aby otáčecí desce nebránil v pohybu žádný předmět.

Při projíždění zatáčky, akceleraci nebo brzdění dbejte na to, aby se nádobka v držáku na pohárky nevylila.

Riziko popálenin, pokud je tekutina teplá a/nebo v případě vylití.

Dohlédněte, aby žádný tvrdý, těžký nebo špičatý předmět nebyl umístěn v otevřených odkládacích prostorách, ani zde nebyl umístěn tak, že by mohl být vržen na osoby ve vozidle při zatáčení, prudkém brzdění nebo v případě nárazu.

Háčky na oděvy 30

Odkládací schránka 33 pod přední lavicí

Pro přístup zatáhněte za jazýčky 31 nebo 32.

Za jízdy mějte odkládací box pod sedadlem vždy v zavřené poloze:

- v případě prudkého brzdění nebo nehody hrozí riziko poranění,

- hrozí vypadnutí předmětů do prostoru vozidla.

Odkládací schránka pod zadní lavicí

Sedák 34 lze zvednout pro umožnění přístupu k odkládací schránce umístěné pod lavicí.

Po každé manipulaci se zadními sedadly zkontrolujte správnou polohu a funkci zadních bezpečnostních pásů.

Horní ukládací prostor v zadní části 35

Je určen pouze pro přepravu předmětů.

Maximální povolená hmotnost v horní zadní úložné přihrádce 35: 35 kg při rovnoměrném rozložení.

Dejte pozor, aby na nich nevisel žádný těžký a/nebo ostrý předmět, který by mohl spadnout.

Mohlo by dojít ke zraněním.