Zpět na seznam

PŘEDNÍ SVĚTLOMETY: výměna žárovek

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Tlumená světla

Sejměte kryt B a odepněte držák žárovky 2.

Typ žárovky: H7LL.

Nedotýkejte se skla žárovky. Žárovku držte za patici.

Poznámka: Ihned po výměně žárovky pozorně a řádně nasaďte kryt.

Dálková světla

Sejměte kryt A a odepněte držák žárovky 1.

Typ žárovky: H1.

Poznámka: Ihned po výměně žárovky pozorně a řádně nasaďte kryt.

Směrová světla

Otočte držákem žárovky 3 o čtvrt otáčky směrem doleva.

Při zpětné montáži otočte držákem žárovky o čtvrt otáčky doprava.

Typ žárovky: PY21W.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. VYPNUTÍ, SPUŠTĚNÍ MOTORU.

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Podle místních zákonů nebo z preventivních důvodů si u zástupce značky opatřete záchrannou krabičku obsahující sadu žárovek a sadu pojistek.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Obrysová/denní světla LED 4

Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.

Přední mlhová světla 5

- Odšroubujte podběh kola 6 nástrojem typu šroubováku.

- Přístup k držáku žárovky vede za nárazníkem přes podběh kola.

- odšroubujte objímku žárovky.

Typ žárovky: H16LL

Žárovky jsou pod tlakem a mohou během výměny prasknout.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Jakýkoliv zásah (nebo úpravu) na elektrickém obvodu může provádět pouze značkový servis, který je vybaven součástmi nezbytnými pro provedení zásahu, protože nesprávné zapojení by mohlo vést k poškození elektrické instalace (kabeláže, součástí, zvláště pak alternátoru).

Podle místních zákonů nebo z preventivních důvodů si u zástupce značky opatřete záchrannou krabičku obsahující sadu žárovek a sadu pojistek.