Zpět na seznam

POMOCNÝ PARKOVACÍ SYSTÉM

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Funkční princip

Ultrazvukové snímače umístěné v zadním nárazníku a u některých typů vozidel i v předním nárazníku „měří“ vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Toto měření je signalizováno pípáním, jehož frekvence stoupá s přiblížením k překážce a které přejde v souvislý zvuk, když se překážka nachází přibližně 30 centimetrů od vozidla.

Systém rozpoznává překážky vpředu, vzadu a na bočních stranách vozidla.

Pomocný parkovací systém je aktivován, pouze když vozidlo jede rychlostí nižší než přibližně 10 km/h.

Systém parkovacího asistenta nepočítá s použitím tažného zařízení či podobného systému.

Zvláštnosti

Dohlédněte na to, aby ultrazvukové detektory označené šipkami 1 nebyly zakryty (zaneseny nečistotami, blátem, sněhem atd.).

Tato funkce je pouze doplňkovou pomůckou, která prostřednictvím zvukových signálů indikuje při parkovacím manévru vzdálenost mezi vozidlem a překážkou.

Nemůže tedy v žádném případě nahradit ostražitost a odpovědnost řidiče při manévru.

Řidič musí být při jízdě vždy připraven na náhlé události. Při manévrování se vždy ujistěte, že v mrtvém úhlu nejsou skryté malé, úzké, případně pohyblivé překážky (např. dítě, zvíře, kočárek, jízdní kolo, kámen, stojan pod.).

Poznámka: Displej 2 zobrazuje okolí vozidla a vydává zvukové signály.

Pokud mají všechny oblasti šedý podklad, celé okolí vozidla je monitorováno.

Úkon

Rozpoznává se většina předmětů v blízkosti zadní části vozidla a u některých typů i v blízkosti přední části.

V závislosti na vzdálenosti od překážky frekvence pípání roste a ve vzdálenosti cca 30 cm od překážky za vozidlem nebo u některých typů i před ním přejde v nepřetržitý zvukový signál. Oblasti se zobrazí na 2 displeji.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformací zadní nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Deaktivace systému

Vozidla vybavená multimediálním systémem

Na multimediální obrazovce 3 vyberte nabídku „Nastavení“ a poté „VOZIDLO“, „Detekce překážek“ a poté volbou „ON“ nebo „OFF“ aktivujte či deaktivujte parkovacího asistenta.

Vozidla bez multimediálního systému

U stojícího vozidla stiskem tlačítka 5 systém deaktivujte.

Rozsvítí se kontrolka 4, což signalizuje, že je systém deaktivován.

Nové stisknutí systém opět aktivuje a kontrolka zhasne.

V případě nárazu na podvozek vozidla při parkovacím manévru (např. kontakt s patníkem, zvýšeným chodníkem nebo jakýmkoliv jiným městským prvkem) můžete vozidlo poškodit (např. deformací zadní nápravy).

Aby bylo eliminováno jakékoliv riziko nehody, nechte své vozidlo zkontrolovat značkovým servisem.

Manuální deaktivace parkovacího asistenta

Tuto funkci musíte vypnout, pokud:

- v případě tažení, převážení nebo připojení přívěsu před ultrazvukovými snímači;

- v případě poškození ultrazvukových detektorů.

Automatická deaktivace pomocného parkovacího systému

Systém se deaktivuje:

- pokud rychlost vozidla překročí cca 10 km/h,

- podle typu vozidla, když vozidlo zastaví na více než pět sekund a je detekována překážka (například při dopravní zácpě apod.);

- pokud má vozidlo zařazen neutrál (mechanická převodovka) nebo je řazení v poloze N (robotizovaná převodovka);

- pokud je k vozidlu připojen systém pro tažení, převážení nebo připojení přívěsu (neaktivní jsou pouze zadní ultrazvukové senzory).

Funkční problémy

Jakmile systém u některých vozidel zjistí závadu určité funkce, zobrazí se na přístrojové desce zpráva „Zkontrolujte parkovacího asistenta“, zároveň se rozsvítí kontrolka © a na dobu cca 3 s zazní zvukový signál. Obraťte se na autorizovaného zástupce značky.