Zpět na seznam

KAPOTA MOTORU

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

Pro otevření zatáhněte za páčku 1.

Odjištění pojistky kapoty

Pro odemčení zatlačte jazýček 2 směrem doleva a zároveň nadzvedněte kapotu.

Před jakýmkoli úkonem v motorovém prostoru je třeba vypnout zapalování. VYPNUTÍ, SPUŠTĚNÍ MOTORU.

V případě nárazu - i mírného - do masky chladiče nebo kapoty nechte ve značkovém servisu co nejdříve zkontrolovat systém uzamčení kapoty.

Pozor při úkonech prováděných v blízkosti motoru, motor může být horký. Navíc se každou chvíli může spustit motorový ventilátor. Připomíná vám to výstražná kontrolka v motorovém prostoru.

Mohlo by dojít ke zraněním.

Otevření kapoty

Zvedněte kapotu a uvolněte vzpěru 4 z držáku 5. Z bezpečnostních důvodů je důležité upevnit vzpěru do drážky 3 v kapotě.

Zavření kapoty

Ujistěte se o správném nasazení stírátek stěračů.

Vraťte vzpěru 4 zpět do úchytu 5, uchopte kapotu uprostřed, sklopte ji do výšky cca 20 cm nad zavřenou polohou a poté ji pusťte. Zavře se sama vlastní tíhou.

Po každém zásahu v prostoru motoru se ujistěte, že jste v něm nic nezapomněli (hadr, nářadí...).

Tyto mohou skutečně poškodit motor nebo zapříčinit požár.

Zkontrolujte řádné upevnění kapoty.

Zkontrolujte, zda nic nebrání upevnění zámku (štěrk, hadřík atp.).